Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Esther Gerritsen: Roxy

De Geus, 2014

Spreker dr. Janneke Weijermars
Plaats Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 26 november 2015, 19.45u - 21.30u
Toegang vrij, aanmelding niet verplicht


Roxy van Esther Gerritsen verscheen in september 2014. Critici waren enthousiast, noemden het haar beste boek tot nu toe, en net als haar romans Dorst en Superduif werd ook dit boek genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. In april 2015 maakte de Stichting CPNB bekend dat Gerritsen in 2016 het boekenweekschenk zal schrijven.

Roxy - Esther Gerritsen
Roxy - Esther Gerritsen

Roxy is een boek over rouw, schaamte en wraak. Op de eerste bladzijde van de roman krijgt het hoofdpersonage Roxy een dreun te verwerken: haar man is verongelukt, samen met zijn minnares. Vóór hun dood had ze een aantal vaste ontsnappingsroutes waarmee ze afstand van het sociale leven kon nemen, bijvoorbeeld naar haar werkzolder, maar die voldoen nu niet meer. Daarom creëert ze nieuwe: ze onderneemt een reis met haar dochter, de oppas en de assistente van haar man.

Het proza van Esther Gerritsen wordt niet zo zeer gestuurd door het plot, maar vooral door de personages, in dit geval Roxy. Nu lijkt er de laatste jaren een nieuw type hoofdpersonage op te duiken in de Nederlandse literatuur: vrouwen die zoeken naar een manier waarop ze zich in sociale context moeten gedragen. Het zijn tobbers, dertigers vaak, meestal kunstenaars, die zich met wisselend succes proberen te plooien naar wat er in hun ogen van hen verwacht wordt. Roxy lijkt sterke overeenkomsten te vertonen met dit type personage. In deze lezing draait het dan ook vooral om het hoofdpersonage Roxy. Verschillende aspecten rond dit personage zullen ter sprake komen, zoals de rol van de verteller, de functie van de ruimte voor de ontwikkeling van het personage, en de relatie tussen de personages Roxy en Ajax (van Sophocles). Dit alles wordt behandeld tegen de achtergrond van eerder werk van Gerritsen en de recente ontwikkelingen in de moderne Nederlandse letterkunde.

Laatst gewijzigd:06 juni 2019 16:16