Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken

Thomas Mann: De toverberg

Arbeiderspers, 2012

Spreker dr. Henk Harbers
Plaats Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 23 april 2015, 19.45u - 21.30u
Toegang vrij, aanmelding niet verplicht

Thomas Mann - De toverberg
Thomas Mann - De toverberg

Thomas Manns grote roman De toverberg (Der Zauberberg) uit 1924 heeft een vrij simpele plot: een jonge scheepsbouwingenieur uit Hamburg gaat voor drie weken naar een sanatorium in Davos om daar zijn zieke neef te bezoeken. Hij blijft er uiteindelijk zeven jaar. Hij wordt er verliefd, hij hoort er allerlei intellectuele gesprekken, hij begint na te denken over filosofie, politiek en wetenschap. Aan het eind van die zeven jaar breekt de Eerste Wereldoorlog uit en hij keert terug naar Duitsland om aan die oorlog te gaan deelnemen.

Maar in en achter deze ogenschijnlijk weinig spectaculaire gebeurtenissen gaat een hele wereld aan ideeën schuil, over ziekte en gezondheid, over dood en leven, over de liefde, over dictatuur en democratie. Bij dit alles staat op de achtergrond telkens de vraag waar het met Duitsland naar toe moet. En dat is rond 1920, als Duitsland voor het eerst een echte democratie wordt, een vraag van groot – ook Europees – belang.

In de lezing zal eerst een schets van de ideeënwereld van Thomas Mann worden gegeven, persoonlijk, filosofisch en politiek, en vervolgens zullen er uit de enorme rijkdom van de roman aan de hand van centrale gebeurtenissen en personages enkele belangrijke interpretatielijnen worden gedestilleerd.

Laatst gewijzigd:16 december 2019 11:45