Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken

Moussa of de dood van een Arabier - Kamel Daoud

Ambo/Anthos, 2015

Spreker

prof. dr. Liesbeth Korthals Altes

Plaats Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 22 september 2016, 19.45u - 21.30u
Toegang vrij, aanmelding niet verplicht

Precies in het jaar dat Camus' geboortejaar werd herdacht, 2013, verscheen in Algerije Meursault, contre-enquête, van de Algerijnse schrijver en journalist Kamel Daoud (de roman is door Manik Sarkar in het Nederlands vertaald onder de titel Moussa of de dood van een Arabier). De roman ontving diverse prijzen, maar ook gemengde kritieken. Geen wonder: Daoud waagt zich aan het verbouwen van een van de heilige huisjes van de Franse literatuur, Camus' L'Étranger (De vreemdeling). In deze tegen-enquete (exact even lang als Camus' roman) herschrijft Daoud de klassieker vanuit precies dat perspectief dat Camus er uit  wegliet: dat van de anonieme Arabier die door Camus' ik-verteller Meursault op het strand gedood werd, gewoon, omdat de zon zo fel scheen. Daoud voorziet deze Arabier van een context, een naam, en een broer die het verhaal vanuit die 'andere' kant uit de doeken doet. Bijzonder actueel, en vaak onbehaaglijk, ook omdat deze tegen-enquête wel heel dicht aanschurkt tegen Camus' werk.

Mocht u er aan toe komen, herlees dan (ook) L'Étranger!

Laatst gewijzigd:18 februari 2020 16:47