Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken

Het hout - Jeroen Brouwers

Atlas 2014

Spreker

prof. dr. Mary Kemperink

Plaats Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 24 november 2016, 19.45u - 21.30u
Toegang vrij, aanmelding niet verplicht

De roman Het hout is een roman die ons bij de keel grijpt. Vanaf de eerste bladzijde worden we getrokken binnen de muren van een klooster annex kostschool waarin geen plaats lijkt te zijn voor naastenliefde en mededogen. Deze ommuurde wereld leeft in de ban van angst en sadisme. Een vluchtweg naar buiten is er niet; niet voor de kostschooljongens en niet voor de broeders die hen bewaken. We bevinden ons dan in de jaren vijftig, kort na de oorlog. Met zijn onnavolgbare stijl weet Brouwers deze geladen atmosfeer waaruit niemand zich los lijkt te kunnen maken op een angstaanjagende manier in beeld te brengen. Zo beschouwd is het boek één grote aanklacht tegen de katholieke kerk en de pedofiele misbruiken die daar op grote schaal in kostscholen heersten. Die aanklacht laat de roman ook met zoveel woorden horen: ‘Ooit zullen tongen het bevestigen, maar wanneer is ooit’. Tegelijk gaat het boek dieper, is het meer dan alleen een vlammend protest tegen de katholieke kerk. Naar verloop van tijd begin je als lezer door te krijgen dat het boek niet alleen over een katholieke kloostergemeenschap gaat in een tijd die nu al meer dan een halve eeuw achter ons ligt, maar dat het gaat over ons allen hier en nu.

Laatst gewijzigd:18 februari 2020 16:47