Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportDienstenData Science

Data Science

Het Centrum voor Informatie Technologie heeft expertise op het gebied van data binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Ons Data Science team ondersteunt onderzoekers bij het verkrijgen en analyseren van data en het ontwikkelen van tools voor data science. Jaarlijks kunnen zij ondersteuning aanvragen van één of meer van onze data scientists voor maximaal 450 uren via de Call For Proposals. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel.

Verborgen patronen ontdekken

Data science gaat over het ontdekken van verborgen patronen in data. Waar ICT-infrastructuur en applicaties het verzamelen van grote hoeveelheden data mogelijk maken, is het de data scientist die deze hoeveelheden kan omzetten naar waardevolle informatie. Wij maken gebruik van een combinatie van vaardigheden toegepast op het gebied van onder andere statistiek, kunstmatige intelligentie en informatica.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten

Het is ons doel om relevante informatie uit de grote hoeveelheden data te halen, die leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten. Dit doen wij met behulp van machine learning-algoritmes waarbij gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld deep learning, regressie analyses, support vector machines, principal component analysis, Decision Trees, Naive Bayes, etc. Ook passen wij technieken toe op het gebied van o.a. data mining, natural language processing, computer vision en text analysis.

printView this page in: English