Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support

Privacy Preserving Techniques

Op verantwoorde wijze combineren van verspreide onderzoeksdata
ppt

Onze samenleving is in toenemende mate ‘data gestuurd’. Gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd om tot nieuwe inzichten te komen, of om het effect van beleid te meten. Het kunnen combineren en analyseren van gegevens uit verschillende bronnen is voor zowel de wetenschap, het bedrijfsleven als voor de overheid van grote waarde. Echter, wet- en regelgeving stelt eisen aan het verwerken en delen van dergelijke vaak gevoelige persoonsgegevens.

Samenwerking CBS - UM - RUG

Het CBS, de Rijksuniversiteit Groningen, en de Universiteit Maastricht doen daarom gezamenlijk onderzoek naar een verantwoorde wijze van analyseren van verspreide onderzoeksdata met behulp van Privacy Preserving Techniques.

Doel van deze samenwerking is om innovatieve benaderingen (technisch, organisatorisch, juridisch en anderszins) te ontwikkelen om data die zich bij verschillende bronnen bevindt, te ontsluiten, te koppelen en te aggregeren tot informatie, die niet op een andere wijze verkregen had kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat de brondata bij de leverende partij blijft, en het gebruik van gegevens enerzijds antwoord geeft op de onderzoeksvraag en anderzijds plaatsvindt binnen het kader van de privacywetgeving (oa. AVG en CBS-wet, onder andere).

Wat zijn Privacy Preserving Techniques?

Privacy Preserving Techniques zijn technieken waarmee analyses op privacygevoelige data worden uitgevoerd, zonder dat partijen inzicht hebben in die privacygevoelige data zelf en zonder dat de privacygevoelige data de eigen organisatie verlaten.

In het whitepaper ‘Privacy Preserving Techniques’ worden vijf technieken beschreven.

  1. De hulp van een Trusted Third Party (TTP),
  2. Secure multiparty computation (SMC),
  3. Trusted execution environments (TEE),
  4. Rekenen met versleutelde gegevens (homomorphe encryptie),
  5. Gepseudonimiseerd datadelen

Laatst gewijzigd:07 juni 2022 16:57