Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization History

Inleiding bij de cursus WESP

Inleiding bij de cursus WESP (met: de Rekenhal eind jaren ’70)

In het begin van de zeventiger jaren ontstond er een geweldige belangstelling bij de sociale wetenschappen voor toepassing van de computer binnen de studie. Het door het Rekencentrum ontwikkelde programmapakket WESP (Waarlijk Eenvoudig Statistisch Pakket, zie bijgevoegd document) bleek uitermate geschikt om allerlei statistische bewerkingen uit te voeren.

In mijn beleving begon zo ongeveer elke maandagochtend een cursus WESP. Mijn enige bemoeienis als Voorlichter was de cursisten door de Rekenhal te leiden zodat ze een idee hadden wat er in het geheimzinnige, verder streng verboden binnenste van het Rekencentrum gebeurde. Ik werd daar aardig flauw van en ook de operateurs raakten ietwat geagiteerd als er bosjes vreemden door ‘hun’ hal liepen. Ik heb toen in 1978 een dia-bandserie gemaakt; op maandagochtenden stond de diaprojector met een gekoppelde cassettespeler klaar in het cursuslokaal en na een half uur kon men aan de slag met WESP.

Met veel moeite heb ik kopieën van de dia’s en het geluidsbandje bij elkaar gevonden en heb die omgezet naar Powerpoint. Zowel het geluid als de beelden zijn niet meer van de kwaliteit die ze toen hadden, maar het historische besef dwong mij toch hier flink wat moeite aan te besteden. Voor de ouderen zal het ongetwijfeld een feest van herkenning zijn het geluid van de kaartenlezer en de line printer te horen, terwijl de jongeren ongetwijfeld vol verbazing zullen zien hoe wij moesten zwoegen met (het ponsen van) ponskaarten, het samenstellen van de batch jobs en het vaak ongeduldig wachten tot er uitvoer, met vaak slechts een foutmelding, beschikbaar was.

De hele presentatie duurt ongeveer een half uur, maar kan op elk moment gestart of afgebroken worden.

Bij mijn prepensionering op 1 maart 2006 stel ik deze Powerpoint-presentatie graag ter beschikking van belangstellenden.

Onno van Schalkwijk.

Laatst gewijzigd:27 maart 2016 09:43