Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization History

Roerdink, een bijzonde portier

> Date sent: Mon, 13 Mar 1995 14:07:40 GMT+0100

> Subject: RC-collectie

> L.S

>

> Met de aanstaande interne verhuizing voor de deur is iedereen

> genoodzaakt 'de zaken eens grondig op te ruimen en uit te

> mesten' zoals Rob Beket het zo treffend verwoordde.

> Zoals bekend wordt op dit moment ook het verleden van het RC

> ge‹nventariseerd. Ik zou iedereen dan ook willen vragen niet al

> te vlot 'oud' materiaal weg te gooien, maar dat materiaal,

> waarvan jullie het idee hebben dat het in het archief van het

> RC hoort, aan mij ter beschikking te stellen. Het gaat daarbij

> vooral om materiaal over de eerste vijftien jaar van het

> rekencentrum ( 1964-1979). In het bijzonder ben ik ge‹nteres-

> seerd in foto's en artikelen over het RC en in externe bladen

> en in oude hardware en software uit de vroege periode. Iedereen

> kan dit materiaal in een doos doen en tot 24 maart op kamer 266

> bij mij inleveren. Bij voorbaat hartelijke dank

>

> Lammert Doedens, conservator Rekencentrum

>

Beste Lammert,

Bij het opruimen van oude spullen kwam ik het volgende rijmpje tegen:

Vandaag begint de lente

en ik sta met koffie te vente

Ik heb dit op 21 maart 1975 genoteerd. Het rijmpje is afkomstig van

de heer Anton Roerdink die in de jaren zeventig onze portier was maar

tevens voor de koffie zorgde. Het bijzondere was dat hij elke dag via

de omroepinstallatie de koffie aankondigde met een steeds andere

tweeregelig rijmpje waarvan het bovenstaande een voorbeeld is. Elke

dag noteerde hij zijn rijmpje. Helaas is bij zijn overlijden deze

verzameling opgeruimd.

Met vriendelijke groeten,

Jan Kraak

P.S. van 2005: later is de verzameling weer opgedoken.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:26