Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization History

Diverse verhalen en verdere literatuur

Algemene verhalen met een geschiedkundige strekking

Diversen Verdere literatuur
  • Rekencentrum r.u.groningen, 1972. Uitgegeven bij het betrekking van het Rekencentrum in Paddepoel met een CYBER 74-16.
  • The NOS/BE to NOS migration at the University of Groningen, 1980.
  • Smits: van Zebra tot Cyber, interview in UK, 29-2-1984.
  • 25 jaar Rekencentrum, agenda voor het jaar 1990. Met diverse artikelen over de geschiedenis van het RC, maar ook een vooruitblik op het jaar 2004 (Rekenen in 2004) door de toenmalige directeur Henk van Linde.
  • Visie: ICT in de 21 ste eeuw in historisch perspectief, een illusie? Titel van: Symposium ter gelegenheid van het 35-jarige bestaan van het RC, informatie- en communicatietechnologie in 1999.

Laatst gewijzigd:05 maart 2018 14:54