Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization History

Diverse verhalen en verdere literatuur

Algemene verhalen met een geschiedkundige strekking

Diversen

Verdere literatuur

  • Rekencentrum r.u.groningen, 1972. Uitgegeven bij het betrekking van het Rekencentrum in Paddepoel met een CYBER 74-16.
  • The NOS/BE to NOS migration at the University of Groningen, 1980.
  • Smits: van Zebra tot Cyber, interview in UK, 29-2-1984.
  • 25 jaar Rekencentrum, agenda voor het jaar 1990. Met diverse artikelen over de geschiedenis van het RC, maar ook een vooruitblik op het jaar 2004 ( Rekenen in 2004 ) door de toenmalige directeur Henk van Linde.
  • Visie: ICT in de 21 ste eeuw in historisch perspectief, een illusie? Titel van: Symposium ter gelegenheid van het 35-jarige bestaan van het RC, informatie- en communicatietechnologie in 1999.

Laatst gewijzigd:03 juni 2024 10:45