Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization History

Vertrek Hans Hess, 2005

Hans Hess, voorjaar 2005.
Hans Hess, voorjaar 2005.

Op 28 juli 2005 verlaat Hans Hess na 38 jaar het Rekencentrum, hij maakt gebruikt gebruik van de FPU-regeling. Hij trad in 1966 in dienst als operateur bij de TR4 en had verschillende functies. Zijn laatste functie was unithoofd van de RC-afdeling Werkplekbeheer.

Als netwerkbeheerder maakte hij veel, en op een karateristieke wijze,  gebruik van e-mail om zijn collega's in het RC over het netwerk te informeren.  Daarbij maakte hij kwistig gebruik van spreekwoorden zoals:

-  Ik onthoud alleen maar lovende dingen, dat maakt het leven prettiger .

-  Onze edelste gevoelens leiden altijd weer tot de gemeenste daden.

-  Geef ieder ander menselijk wezen elk recht dat je voor jezelf opeist.

-  Er zijn geen meningen alleen maar belangen.

-  Het geluk behoort aan de tevredenen.

-  De wetenschap doet onze kennis in dezelfde mate toenemen als onze trots doet afnemen.

-  Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.

-  Het geluk komt slechts van één kant, het ongeluk van alle kanten.

-  Het is beter af en toe bedrogen te worden dan niemand meer te vertrouwen.

-  Welsprekenheid is glad en scherp, als een goed geslepen scheermes.

 


Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:26