Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization History

Afscheid Douwe van der Sluis 26 mei 2004

Douwe van der Sluis
Douwe van der Sluis

 

 

 

Geachte collegae en vrienden,


Zoals jullie misschien al weten maakt Douwe van der Sluis gebruik van de FPU regeling. Woensdag 26 mei is zijn laatste werkdag.

Douwe heeft bijna 25 jaar op het Rekencentrum gewerkt en daarna nog 10 jaar bij de faculteit PPSW (Psychologische Pedagogische en Sociologische Wetenschappen). In de laatste jaren van de PPSW-periode heeft hij een grote inbreng in het programma van de opleiding Psychologie. Hij heeft het ICT-onderwijs in de Bachelorpropedeuse helder en duidelijk èn kort en krachtig vorm gegeven. Door deze sterke bemoeienis met het psychologie-onderwijs brengt hij deze laatste jaren door in de boezem van het psychologenvolk, zoals hij dat zelf zegt. Het spreekt dan ook bijna vanzelf dat we vanuit psychologie het initiatief hebben genomen voor deze afscheidsreceptie. Misschien is het aardig om iets over de levensloop en carrière van Douwe van der Sluis te vertellen.

"Douwe is op 9 augustus 1942 in Aegum, een klein gehucht van zo’n 30 inwoners tussen Leeuwarden en Grouw, geboren. Hij bezocht de bewaarschool en lagere school in Warga en daarna de Rijks HBS in Leeuwarden met als directeur de alom geroemde Ferwerda. De militaire dienst werd grotendeels doorgebracht in Den Haag (nato-identificatie). In januari 1964 werd begonnen met de studie toegepaste wiskunde (met een stuk natuurkunde en sterrenkunde) met later als hoofdvak numerieke wiskunde. Douwe behaalde het doctoraaldiploma in juli 1971 als tweede van zijn jaar na acht jaar studie, hetgeen nog eens wat anders was dan de huidige studie waarvoor nu 4 jaar staat. Douwe heeft zich gedurende alle jaren na de studie vooral bezig gehouden met statistische pakketten, waarbij in de loop der tijd het maken van programmatuur door het geven van cursussen vervangen werd. Twee grote projecten springen daar uit, namelijk WESP (Waarlijk Eenvoudig Statistisch Pakket) en POSCON (POSterior CONfidence intervals). Het eerste pakket werd universiteitsbreed en het tweede in de medische omgeving gebruikt. Na 1980 en vooral na 1990 werd SPSS het belangrijkste statistisch pakket. Douwe is actief geweest in een groot aantal commissies en werkgroepen, zowel binnen als buiten de Universiteit.. Momenteel is hij nog actief in de facultaire ICT-werkgroep en de universitaire Softwarecommissie."

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de afscheidsreceptie die hem op woensdag 26 mei , van 16-18 uur, zal worden aangeboden. De plaats van handeling is de kantine van de Faculteit PPSW, Grote Kruisstraat 2-1. De kantine is via de hoofdingang (trappen) in de Grote Kruisstraat te bereiken. Er is ook een gelijkvloerse achteringang, op het Hortusterrein alwaar ook parkeergelegenheid is.


Henk Kiers (voorzitter vakgroep Differentiële Psychologie, Methodologie en Geschiedenis)

Gert Visser (coördinator van de Bachelorpropedeuse van de opleiding Psychologie)

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:27