Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Organization History

Buitengebruikstelling Convex C240

(Intercom mei 1995)

Zoals de meeste gebruikers van de Convex al wel zullen weten, wordt het gebruik van deze zes jaar oude machine per 1 augustus 1995 beëindigd.
In dit artikel volgt een overzicht van de faciliteiten die de Convex te bieden heeft. Hoewel niet alle genoemde faciliteiten zullen verdwijnen, worden ze hier toch opgesomd opdat u als gebruiker zelf na kunt gaan waar u de Convex voor nodig hebt. Zodoende kunt u een inschatting maken of er misschien problemen voor u ontstaan en of conversie nodig is.

Bereikbaarheid

De Convex is centraal bij het RC geïnstalleerd en algemeen toegankelijk. De machine is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via Ethernet (TCP/IP) of via asynchrone (PACX-)verbindingen vanaf de werkplek of thuis.

Balieservice wordt op werkdagen gegeven van 8.00 tot 18.00. 's Avonds (tot 22.00 uur) en tijdens de weekeinden is in geval van storingen ook een operateur bereikbaar.

Magneetbanden

Via de Convex wordt nog steeds een incidentele magneetbandservice gegeven. Met nadruk moet worden gesteld dat met het verdwijnen van de Convex de laatste mogelijkheid verdwijnt om bij het RC magneetbanden te laten verwerken!

Wat is beschikbaar?

Op of via de Convex zijn beschikbaar:

· 4 CPU's met parallelle en vector processing mogelijkheden

· Een on-line diskstorage, 7 GBytes voor gebruikersgegevens

· Een dagelijkse back-upservice van die gegevens

· Een diversiteit aan uitvoermogelijkheden: kleurenplotters en (laser)printers, te bereiken met 'quef'

· Een mailbox service

· Een interactieve en batchservice, dit laatste ook vanaf VAX-machines (via Covue)

· Speciale connecties (NFS) met de C220 opgesteld bij Chemie.

 

De software op de Convex biedt onder meer het volgende:

· Compilers voor Fortran en C

· Het X Windows System (X11), inclusief xdm en font service

· Grafische programmatuur zoals AVS, KOMPLOT, GRAFIEK e.d.

· Numerieke programmatuur zoals NAG, IMSL, FPSmath e.d.

· Public Domain software zoals elm, gcc, emacs e.d.

· Tekstopmaak-systemen zoals tex, (x)dvi, mp e.d.

· Diversen: abaqus, kermit, phoenics e.d.

Kleine gebruikers

Gebruikers van de Convex moeten zich realiseren dat er geen directe vervanging voor de Convex is. De kleinere gebruikers (weinig CPU-intensief werk) kunnen als vervanging mogelijk terecht op een lokale machine. Ook de Rekencentrum UNIX-service, via een IBM RS6000-systeem onder AIX (IBM's versie van UNIX), zou een alternatief kunnen zijn.

Gebruikers van de Convex die willen migreren naar de RC UNIX-service, worden verzocht contact op te nemen met Marc Petit (email: m.a.c.e.petit-at-c.rug.nl).

Grote gebruikers

De veel CPU-capaciteit vragende gebruikers kunnen mogelijk terecht op het nieuw bij het RC te plaatsen Cray J916-systeem.
Voor meer informatie daarover kan contact opgenomen worden met Rob de Bruin (email: r.de.bruin -at- rc.rug.nl).

Vragen en/of problemen?

Bent u een gebruiker van de Convex en hebt u vragen of denkt u in de problemen te komen door het beëindigen van de Convex-service, neemt u dan contact op met Rob de Bruin (email: r.de.bruin-at-c.rug.nl) of Doeko Homan (email: d.h.homan -at-c.rug.nl).

Wacht in verband met het oplossen van mogelijke problemen en de vakantieperiode vooral niet tot het laatste moment met de conversie!

 

Doeko Homan

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:26