Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX STEM Teacher Academy

STEM Teacher Academy

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Teacher Academy, een initiatief van JetNet, TechNet en Platform Bèta Techniek, was enkele jaren terug een professionaliseringsprogramma voor VO-docenten met als doel het versterken van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en daarmee tot aantrekkelijker onderwijs te komen voor zowel leerling als docent. Dit programma is inmiddels gestopt. Eén van de activiteiten uit dit programma, de BedrijfsDOT, heeft echter een reguliere plek gekregen in het programma-aanbod voor VO-docenten.

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Maaike de Heij, coördinator aansluiting vo-ho.

Fablab Gronigen | Foto: Aan Kootstra
Fablab Gronigen | Foto: Aan Kootstra
Laatst gewijzigd:24 maart 2020 16:27