Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Science LinX brengt Europese onderzoekers en scholieren bij elkaar

Dankzij een EU-subsidie van 2,5 miljoen euro kan Science LinX, het science center van de Faculty of Science and Engineering, Rijksuniversiteit Groningen, de komende drie jaar in elf Europese steden wetenschappers, scholieren en science centers laten samenwerken. Doel is om de scholieren meer inzicht te geven in hoe wetenschap werkt. En de wetenschappers moeten meer begrip krijgen voor de maatschappelijke impact van hun werk.

Het project met de naam ‘Irresistible’ (onweerstaanbaar) gaat op 25 en 26 november officieel van start met een symposium in Groningen. Jan Apotheker, als vakdidacticus scheikunde betrokken bij de docententrainingen van Science LinX, is degene die het project bedacht en zal uitvoeren. ‘Ik ben erg blij dat de EU op deze manier 2,5 miljoen euro investeert in de brug tussen onderwijs en wetenschap.’

Kennismaken met wetenschap

De bedoeling van het project is om scholieren kennis te laten maken met wetenschap via formeel (op school) en informeel (via een wetenschapsmuseum of festival) onderwijs. Naast Science LinX zijn er 15 andere partners in 11 Europese landen bij het project betrokken.

‘Alle deelnemers vormen in hun regio een community of learners (CoL)’, legt Apotheker uit. In zo’n groep zitten naast docenten van scholen ook didactici van de universiteit, specialisten op het terrein van wetenschapscommunicatie en medewerkers van een science center.

Binnen het EU project zullen 11 van deze CoL’s materiaal ontwerpen, waarmee de docenten, telkens met zo’n dertig tot veertig leerlingen, op hun eigen school aan de slag gaan. Groepjes leerlingen bezoeken de universiteit en vertalen een wetenschappelijk resultaat van een partneruniversiteit in een opstelling voor het science center . De opstelling moet de relatie tussen het onderzoek en de maatschappij inzichtelijk maken. Iedere CoL produceert op deze manier een lesmodule die is uitgetest in 5 tot 10 klassen.

Impact

Deze aanpak is feitelijk een weerslag van de manier waarop Science LinX nu al werkt. Binnen de Faculty of Science and Engineering organiseert Science LinX nascholing van docenten en activiteiten voor scholieren in bèta/techniek, zoals de wetenschapsexpositie in de Bernoulliborg op het Zernikecomplex en tijdelijke exposities, bijvoorbeeld in de Der-Aa kerk tijdens de jaarlijkse Nacht van Kunst en Wetenschap.

Na de afronding van hun lesmodule zullen de docenten elk weer vijf collega’s trainen, zodat de impact het jaar erop vijf keer zo groot is. ‘De lesmodules zullen bovendien beschikbaar worden gesteld via een speciale website’, legt Apotheker uit. De beste opstellingen uit het project worden op een slotmanifestatie aan het Europese publiek getoond.

Uiteindelijk zullen bijna tienduizend leerlingen via dit project leren nadenken over de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. ‘En ook de deelnemende wetenschappers kunnen daarvan leren.’

Nobelprijswinnaars

Onder de partners is een vooraanstaande onderzoeksuniversiteit zoals het Weizman Institute in Israël (waar vijf Nobelprijswinnaars aan verbonden zijn), maar ook het IPN, een gerenommeerd onderwijsinstituut verbonden aan de universiteit van Kiel. ‘En de Bogazici University, de sterkste universiteit van Turkije doet ook mee.’ Iedere academische partner werkt samen met een lokaal science center. De Rijksuniversiteit Groningen is de uitzondering, omdat Science LinX een van de academische partners is, maar ook het science center. Apotheker: ‘Daarom is dit project ons op het lijf geschreven.’

Science LinX timmert flink aan de weg in Europa. Naast Irresistible vertegenwoordigt Science LinX de stad Groningen tussen 70 andere ‘cities of scientific culture’ in het project PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science). De mid term brochure die net uit is, noemt de Groningse aanpak als een van de zes voorbeelden van slimme netwerken in een stad. De aanpak wordt als ‘fris en gevarieerd’ omschreven, waarbij Science LinX ‘maatwerk’ levert in het bereiken van tieners, docenten en talenten.

Over Science LinX

Science LinX is de rode loper van de bètafaculteit. Via exposities, permanent in de Bernoulliborg en het ERIBA gebouw, of tijdelijk tijdens landelijke festivals, zoals LowLands, Indian Summer, Noorderzon en natuurlijk de Nacht van Kunst en Wetenschap, wil het science center een breed publiek in aanraking brengen met de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap.

Science LinX richt zich vooral op middelbare scholieren en werkt nauw samen met de Scholierenacademie van de RUG. Scholieren kunnen bij Science LinX de expositie bezoeken en bijzondere experimenten doen. Ook kunnen scholieren via het Bètasteunpunt van Science LinX hulp krijgen bij het bedenken en uitwerken van een profielwerkstuk. De Jouw Energie van Morgen truck bezoekt jaarlijks zo’n 120 middelbare scholen met een educatief programma vol wetenschap. De ZoutExpress rijdt langs basisscholen met een programma over zout.

Meer informatie over Irresistible: Jan Apotheker

Meer informatie over Science LinX: Bart van de Laar

Laatst gewijzigd:02 februari 2017 10:39
printView this page in: English