Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Netwerk van chemici wil leven maken

12 december 2013

RUG hoogleraar chemie Sijbren Otto heeft een Europese subsidie binnengehaald waarmee hij de komende vier jaar een Europees netwerk van wetenschappers kan onderhouden. Doel: het maken van synthetisch leven.

Sijbren Otto
Sijbren Otto

‘Het netwerk bestond op zich al, ik heb de leiding een poosje geleden overgenomen’, vertelt Otto, die binnen de RUG verbonden is aan het Stratingh Institute voor chemie en het Centre for Systems Chemistry. Met Otto aan het roer zijn er wel wat veranderingen gekomen.

‘Het is een breed gezelschap, van theoretisch biologen tot synthetisch scheikundigen’, vertelt Otto. Het zijn mensen die elkaar niet vanzelf tegen zouden komen op bijvoorbeeld congressen, omdat ze in verschillende onderzoeksterreinen werkzaam zijn. ‘Het doel van dit netwerk is om die mensen juist met elkaar in contact te brengen.’

Daarvoor is de komende vier jaar zo’n 150.000 euro per jaar beschikbaar. ‘Dat gaat bijvoorbeeld naar gezamenlijke conferenties en het uitwisselen van studenten.’ Geld voor onderzoek moeten de deelnemers zelf binnenhalen.

Het netwerk bestaat nu uit zo’n 60 wetenschappers verspreid over 22 landen. ‘En er sluiten zich nog steeds mensen aan.’ De deelnemers zijn verdeeld over vier themagroepen, die elk een ander aspect bestuderen dat nodig is om kunstmatig leven te maken.

‘Er is bijvoorbeeld een groep die zich bezighoudt met zelfreplicerende moleculen, wat ook mijn onderwerp is. Anderen bestuderen compartimentalisatie, of reacties die uit evenwicht zijn en waar dus constant energie aan toegevoegd moet worden.’ Dat laatste is typerend voor leven: we moeten voortdurend eten om ons lichaam intact te houden.

Het einddoel, synthetisch leven maken, zal niet binnen vier jaar gehaald worden. ‘Maar ik hoop dat we tegen die tijd weer een stapje verder zijn en dat de kruisbestuiving tussen verschillende vakgebieden nieuwe inzichten heeft opgeleverd‘.

Meer over het onderzoek van Otto vind je in het filmpje hiernaast

Informatie over de subsidie is te vinden op de website van COST.

Laatst gewijzigd:03 november 2017 14:24

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...