Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Science Linx News

'Bezoek faculteit helpt bij de studiekeuze'

Al een aantal jaren komen leerlingen uit 5 vwo van het Zernike College vanuit Haren naar de Zernike campus om een dag lang rond te neuzen bij de Faculty of Science and Engineering. Doel van dit bezoek? Een bredere kijk op wat je allemaal kunt doen met een NG of NT profiel.

'Veel leerlingen met een NG profiel zijn wat gefixeerd op de studie geneeskunde. Maar de meesten zullen toch iets anders gaan doen', zegt Hidze de Vries, decaan van het Zernike College. Hij wilde zijn leerlingen daarom stimuleren om goed na te denken over de studiekeuze. 'Dat moet je in jaar 5 doen, het zesde jaar zijn ze druk met tentamens.'

Een aantal jaren geleden kwam hij in contact met de Rijksuniversiteit Groningen. Via Science LinX kregen de leerlingen een dagprogramma aangeboden waarin ze via workshops aan verschillende vakken konden ruiken. Sinds die tijd komen er elk jaar aan het begin van het lesjaar gemiddeld zo'n honderd leerlingen een dagje langs. 'Ze kunnen uitvinden wat ze allemaal kunnen doen met hun profiel. Scholieren hebben vaak nog geen goed beeld van de inhoud van al die verschillende opleidingen.'

In principe komen alleen leerlingen in aanmerking met een van de twee 'Natuur' profielen en het vak Wiskunde B. 'Al gaat er ook wel eens een enkele Economie en Maatschappij leerling met wiskunde B en Biologie mee.' De mentoren gaan in het algemeen mee, die komt er op terug in de mentorles. De Vries ziet een effect van het universiteitsbezoek: 'Eerder zag je dat leerlingen in de loop van het vijfde jaar eens een afspraak bij de decaan maken om te praten over studiekeuze. Nu we deze dag hebben is dat vaak al in oktober of november.'

Meer informatie over een scholierenbezoek? Vul het webforumulier in of neem contact op met Science LinX.

Bezoekers van Science LinX
Bezoekers van Science LinX
Laatst gewijzigd:15 september 2017 14:55