Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Afscheid van vice-decaan Van Haastert

03 september 2014

Op 2 september werd officieel afscheid genomen van vice-decaan Peter van Haastert. Hij was de afgelopen vier jaar in het faculteitsbestuur verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. Daaronder viel ook Science LinX, het science centre van de faculteit. Van Haastert, die terug gaat naar zijn onderzoeksgroep, is opgevolgd door Klaas Poelstra.

Peter van Haastert (blauw pak), met rechts naast hem Klaas Poelstra, wordt toegesproken door Jasper Knoester.
Peter van Haastert (blauw pak), met rechts naast hem Klaas Poelstra, wordt toegesproken door Jasper Knoester.

In zijn afscheidswoorden memoreerde decaan Jasper Knoester hoe Van Haastert vier jaar geleden in woelige tijden in het faculteitsbestuur zitting nam. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen keek aan tegen een dreigend tekort. Dankzij groeiende studentenaantallen (onder meer door werving van buitenlandse studenten) werd dit tekort afgewend. Maar de grootste klus die van Van Haastert klaarde was de verandering in de onderwijsorganisatie: de opleidingen werden bijeengebracht in een undergraduate- en een graduate school of science. Alle onderwijs ondersteuning is ondergebracht in het nieuwe Education Support Centre (ECS). Hoewel dit de nodige onrust bracht in de organisatie was het, aldus Knoester, de enige manier om het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.

Klaas Poelstra is op 1 september aangetreden als nieuwe vice-decaan en portefeuillehouder Onderwijs in het faculteitsbestuur.

Laatst gewijzigd:10 maart 2017 15:50

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...