Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Afscheid van vice-decaan Van Haastert

03 september 2014

Op 2 september werd officieel afscheid genomen van vice-decaan Peter van Haastert. Hij was de afgelopen vier jaar in het faculteitsbestuur verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. Daaronder viel ook Science LinX, het science centre van de faculteit. Van Haastert, die terug gaat naar zijn onderzoeksgroep, is opgevolgd door Klaas Poelstra.

Peter van Haastert (blauw pak), met rechts naast hem Klaas Poelstra, wordt toegesproken door Jasper Knoester.
Peter van Haastert (blauw pak), met rechts naast hem Klaas Poelstra, wordt toegesproken door Jasper Knoester.

In zijn afscheidswoorden memoreerde decaan Jasper Knoester hoe Van Haastert vier jaar geleden in woelige tijden in het faculteitsbestuur zitting nam. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen keek aan tegen een dreigend tekort. Dankzij groeiende studentenaantallen (onder meer door werving van buitenlandse studenten) werd dit tekort afgewend. Maar de grootste klus die van Van Haastert klaarde was de verandering in de onderwijsorganisatie: de opleidingen werden bijeengebracht in een undergraduate- en een graduate school of science. Alle onderwijs ondersteuning is ondergebracht in het nieuwe Education Support Centre (ECS). Hoewel dit de nodige onrust bracht in de organisatie was het, aldus Knoester, de enige manier om het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.

Klaas Poelstra is op 1 september aangetreden als nieuwe vice-decaan en portefeuillehouder Onderwijs in het faculteitsbestuur.

Laatst gewijzigd:10 maart 2017 15:50

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...