Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Afscheid van vice-decaan Van Haastert

03 september 2014

Op 2 september werd officieel afscheid genomen van vice-decaan Peter van Haastert. Hij was de afgelopen vier jaar in het faculteitsbestuur verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs. Daaronder viel ook Science LinX, het science centre van de faculteit. Van Haastert, die terug gaat naar zijn onderzoeksgroep, is opgevolgd door Klaas Poelstra.

Peter van Haastert (blauw pak), met rechts naast hem Klaas Poelstra, wordt toegesproken door Jasper Knoester.
Peter van Haastert (blauw pak), met rechts naast hem Klaas Poelstra, wordt toegesproken door Jasper Knoester.

In zijn afscheidswoorden memoreerde decaan Jasper Knoester hoe Van Haastert vier jaar geleden in woelige tijden in het faculteitsbestuur zitting nam. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen keek aan tegen een dreigend tekort. Dankzij groeiende studentenaantallen (onder meer door werving van buitenlandse studenten) werd dit tekort afgewend. Maar de grootste klus die van Van Haastert klaarde was de verandering in de onderwijsorganisatie: de opleidingen werden bijeengebracht in een undergraduate- en een graduate school of science. Alle onderwijs ondersteuning is ondergebracht in het nieuwe Education Support Centre (ECS). Hoewel dit de nodige onrust bracht in de organisatie was het, aldus Knoester, de enige manier om het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.

Klaas Poelstra is op 1 september aangetreden als nieuwe vice-decaan en portefeuillehouder Onderwijs in het faculteitsbestuur.

Laatst gewijzigd:10 maart 2017 15:50
printView this page in: English

Meer nieuws