Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Nascholingen en cursussen

Wiskunde: cursus voor starters

Logaritmische en goniometrische functies, telproblemen, kansrekening, differentiëren en integreren, statistiek, analytische meetkunde…

Als je kort geleden (ca. 1-4 jaar) de Lerarenopleiding hebt afgerond wordt er van je verwacht dat je alle onderwerpen in het schoolcurriculum gaat onderwijzen. Hoewel je in de opleiding bij de meeste onderwerpen wel hebt stil gestaan, is verdere verdieping mogelijk. Vaak speelt de methode die op school gebruikt wordt een belangrijke rol bij het geven van wiskundeonderwijs. Maar aan de andere kant wil je eigen accenten zetten en ben je graag Baas Boven Boek.

Daarnaast zijn er allerlei didactische vragen, zoals hoe zorg je ervoor dat leerlingen begrip en oefening combineren; hoe kun je de leerlingen actief bij de les betrekken; hoe ondersteun je de leerlingen bij het oplossen van problemen; hoe kun je de leerstof relateren aan andere schoolvakken; hoe zou je de lessen kunnen ondersteunen met gebruik van ICT?

In deze cursus willen we bij verschillende onderwerpen uit het curriculum van havo- en vwo-bovenbouw stil staan bij de vragen: wat vinden de leerlingen lastig, hoe zou je het kunnen onderwijzen, wat is er in literatuur bekend over de didactiek van dat onderwerp?

Er zijn zeven bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat een vakinhoudelijk thema en een didactisch thema centraal. Samen werken aan ontwikkeling van materialen en lessen staat centraal. De bijeenkomsten zijn op woensdag van 16:00 - 19:30 inclusief maaltijd.

Kosten 350 euro per deelnemer.

Deze cursus wordt georganiseerd vanuit Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN)

Meer informatie: Gerrit Roorda

Laatst gewijzigd:04 mei 2020 12:43