Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More Research SUSTAINABLE LANDSCAPES & REGIONS

Webinars & seminars

Our research group Sustainable Landscapes organises a webinar every month. Each webinar is recorded and uploaded onto our YouTube channel. You can find an overview of the past webinars below.


Webinars

The potential of comparative research for building sustainable landscapes

Tuesday 15 June 2021

In spite of global to national level policy commitments to sustain biodiversity and multiple ecosystem services, assessments demonstrate widespread failures. As a solution, research and policy advocate designing multi-functional landscapes with ecological networks of green (land) and blue (water) spaces. Prof. dr. Per Angelstam presents his recent research and prof. dr. Bart Los comments on this presentation.

Participatory processes in landscape transformations

Tuesday 18 May 2021

Should scientists and consultants join forces to optimize participatory solution-finding processes? Dr. ir. Terry van Dijk discusses the importance of this collaboration in modifying a landscape. MSc Martinus Spoelstra thereafter addresses the voluntary-based reparcelling process for landowners in Overschild, facilitated by Kadaster.


[Dutch] Natuurinclusieve landbouw: meer dan boer alleen

Dinsdag 20 april 2021

Prof. dr. ir. Martijn van der Heide gaat in op de functies die het platteland tegenwoordig moet vervullen ten gunste van een duurzame samenleving, en waarom de boer hier niet alleen voor moet komen te staan. Vervolgens vertellen Eddie van Marum, veldmedewerker bij Collectief Groningen West, en Liesbeth de Haan, directeur bij Collectief Groningen West, hoe boeren de oplossing kunnen bieden voor grote vraagstukken rond bodem water en biodiversiteit. Ze lichten toe waarom een gebiedsaanpak waarbij boeren aan de voorkant betrokken moeten worden bij de planvorming zal werken.


[Dutch] Beweging in mens-landschapsrelaties

Dinsdag 16 februari 2021

Dr. Mans Schepers, archeoloog en universitair docent bij het Kenniscentrum Landschap van de RUG, gaat in op de relatie tussen het 'fysieke' landschap en de verschillende constructies die daarover zijn ontstaan: Wat zijn de consequenties van deze onvolledige en gekleurde weergaves van heden en verleden? Drs. ing. Jori Wolf, landschapshistoricus, praat je vervolgens bij over de beweging die plaatsvindt in de Nationale Parken in Nederland.


[Dutch] Panorama Nederland: een schoner, hechter, rijker land

Dinsdag 10 januari 2021

Daan Zandbelt, stedenbouwkundige, architect en partner bij De Zwarte Hond, praat je bij over Panorama Nederland: het toekomstperspectief voor ons land dat antwoorden voor hedendaagse opgaven formuleert en andere vormen van samenwerking verkent. Dr. ir. Terry van Dijk, ingenieur aan de Wageningen Universiteit, gepromoveerd aan de TU Delft en Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit van Groningen, geeft daarna een reactie vanuit zijn expertise in planning en ontwerp.


[Dutch] De betekenis van het Noordzeeakkoord

Dinsdag 15 december 2020

Prof. drs. Jacques Wallage en PhD Rozanne Spijkerboer geven een toelichting op het tot stand komen van het Akkoord, de complexiteit van samenwerking tussen overheid en maatschappelijke partijen, de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt; en de problematiek die is ontstaan doordat de visserij tot op heden geen mede verantwoordelijkheid wil dragen voor het Akkoord.


Changing the Landscape by Changing our Diet

Tuesday 10 November 2020

Prof. dr. John Hoeks and assistant professor João Graça (Faculty of Arts) take the floor. They investigate how communication can be used to empower and engage people in the transition toward increasingly plant-based diets. During the webinar they present two ongoing research projects. Social psychologist dr. Susanne Täuber (Faculty of Economics & Business) joins as a co-referent. She elaborates on whether a vegan life is possible without polarizing the population.


[Dutch] Effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem

Dinsdag 20 oktober 2020

Tijdens dit webinar staat het ecologisch onderzoek in samenwerking met Solarfields en Provincie Groningen centraal. Ecoloog en tevens projectleider dr. ir. Raymond Klaassen praat jullie bij over de laatste ontwikkelingen van het onderzoek. Vervolgens geeft fysisch-geograaf dr. ir. Erik Meijles een reflectie vanuit een cultuur historisch perspectief. Ook Eppie Silvius, Projectleider Zonne-Energie bij Provincie Groningen, sluit aan. Hij geeft een update over het beleid van de provincie ten aanzien van zonneparken. Wat is de ambitie? Hoe gaan we dat realiseren? En in hoeverre spelen ecologie en landschap een rol?


Socio-ecological modelling and the sacredness of landscapes

Tuesday 30 June 2020

Dr. Wander Jager and dr. Joram Tarusarira take the floor. Wander kicks off with a lecture on Agent Based Modelling as an interdisciplinary tool to study complex socio-ecological dynamics. Joram followes with a lecture on Invoking the Sacred: Towards Alternative Strategies Against Climate Conflicts.


The value of urban trees

Tuesday 19 May 2020

Urban living has become the main human habitat. Yet in cities a healthy tree cover percentage is a sign of a sustainable urban landscape. It helps sustain clean air, water filtration, pollution reduction, cooling in heat islands, biodiversity and aesthetic beauty! But how much healthy tree cover do different cities have? Dirk Voets from Cobra Groen discusses his combined methods of mapping trees, including how this research is used by decision makers to access the value of urban trees.


Seminars

Actors, Drivers and Landscape change

Friday 6 December 2019

On Friday 6 December 2019 Thanasis Kizos (University of the Aegean) presented at the SusLands Travelling Research Seminar in which, in an informal and small scale researcher-meets-researcher atmosphere, ideas were shared on how to realize effective trans- and multi-disciplinary sustainable landscapes research. Thanasis shared his thoughts on 'Actors, Drivers and Landscape change'. Spatial Planning PhD-student Anne Marel Hilbers presented her work on online surveying using the Place Value Identifier.

SusLands Travelling Research Seminar
SusLands Travelling Research Seminar

PowerPoint presentations speakers:

Relevant papers by Thanasis Kizos:

  • Kizos, T., P. H. Verburg, M. Bürgi, D. Gounaridis, T. Plieninger, C. Bieling, and T. Balatsos. 2018. From concepts to practice: combining different approaches to understand drivers of landscape change. Ecology and Society 23(1):25. https://doi.org/10.5751/ES-09910-230125
  • Plieninger, T., Draux, H., Fagerholm, N., Bieling, C., Bürgi, M., Kizos, T., ... & Verburg, P. H. (2016). The driving forces of landscape change in Europe: A systematic review of the evidence. Land Use Policy, 57, 204-214.  http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.040
  • Plieninger, T., Kohsaka, R., Bieling, C., Hashimoto, S., Kamiyama, C., Kizos, T., ... & Yoshida, Y. (2018). Fostering biocultural diversity in landscapes through place-based food networks: a “solution scan” of European and Japanese models. Sustainability science, 13(1), 219-233. DOI 10.1007/s11625-017-0455-z
Last modified:02 June 2023 2.33 p.m.
View this page in: Nederlands
Follow us onyoutube twitter