Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOns Onderzoek

Onderzoeksondersteuning

Onderzoekers aan de Faculteit der Letteren krijgen advies en ondersteuning van de subsidieadviseur, beleidsmedewerker kennisbenutting, beleidsmedewerker onderzoek, en de financiële afdeling. Zij zijn gespecialiseerd in onderzoeksfinanciering en -faciliteiten, strategische talentontwikkeling en kennisbenutting/maatschappelijke valorisatie. Dit team heeft veel ervaring met uiteenlopende financieringsmogelijkheden, van nationale organisaties en fondsen, tot Europese programma’s en verschillende internationale fondsen, instellingen en overheden. Zij begeleiden ook het opzetten van projecten met externe partners en opdrachtgevers als ministeries, rijksdiensten, provincies, gemeenten en bedrijven.

In de drie onderzoeksinstituten zijn coördinatoren werkzaam die onderzoekers ondersteunen bij bv. het organiseren van congressen, het zoeken naar kleinere subsidies en onderzoeksfaciliteiten, en het registreren van onderzoeksactiviteiten en -resultaten in Pure. Ook voor zaken als ethische toetsing, research data management en AVG zijn er contactpersonen.
Laatst gewijzigd:26 februari 2019 07:00
printView this page in: English