Skip to ContentSkip to Navigation
Research Our research Research schools OIKOS Awards and grants

OIKOS Publieksprijs

De actuele relevantie van ons vak staat voor de meeste van onze onderzoekers wel buiten kijf, en talloze collega's dragen dat ook uit door boeken en artikelen te schrijven voor een breder publiek. Om het belang van dat werk te benadrukken looft het OIKOS bestuur jaarlijks de OIKOS publieksprijs uit aan een persoon, al dan niet uit de academie, die ofwel in het afgelopen jaar ofwel met zijn of haar gehele oeuvre een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek. De prijs bestaat uit €500,- plus een wisselbeker en wordt elk jaar feestelijk uitgereikt op de OIKOS-dag.

De winnaar van 2021

Op vrijdag 28 mei hebben Miguel John Versluys en uittredend winnaar David Rijser de wisselbokaal overhandigd aan Eric Moormann, sinds enkele weken emeritus professor Klassieke Archeologie, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De jury roemde hem om zijn "indrukwekkende wetenschappelijke carrière" en om het feit dat hij zich "al decennialang onvermoeibaar en met groot succes inzet voor de promotie van de klassieken bij een breed publiek." Lees het juryrapport en het dankwoord van de winnaar.

Winnaars

2021 - Eric Moormann
2020 - David Rijser
2019 - Wolther Kassies
2018 - Patrick Everard
2017 - Stephan Mols
2016 - Casper Porton
2015 - Mieke Koenen
2014 - Charles Hupperts en Elly Jans
2013 - Hein van Dolen
2012 - Mark Pieters
2011 - Toneelgroep De Appel
2010 - Jona Lendering
2009 - Marietje d'Hane Scheltema
2008 - Gerard Koolschijn
2007 - Piet Schrijvers
2006 - Vincent Hunink
2005 - Fik Meijer

Laatst gewijzigd:02 juni 2021 13:15