Skip to ContentSkip to Navigation
Research Ruimtelijke Economie Groningen

Projects

Paul Elhorst en PhD-student Nicolás Durán doen onderzoek naar de impact van aardbevingen op huizenprijzen in de provincie Groningen.

PhD-studente Chang Tan begint in 2019 aan een gerelateerd onderwerp "New Techniques and Models of Estimating Housing Price Dynamics".

Samen met Prof. dr. Dries Faems en dr. Eelko Huizingh heeft Paul Elhorst onderzoek verricht getiteld "Tussentijdse Evaluatie Kennisontwikkeling en Innovatie binnen Operationeel Programma EFRO 2014-2020". Beide onderzoeksrapporten zijn bij hem opvraagbaar.

Last modified:11 July 2019 10.57 a.m.