Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchRuimtelijke Economie Groningen

Organisatie

Organisatie Ruimtelijke Economie Groningen

Ruimtelijke Economie Groningen verricht onderzoek op het terrein van de ruimtelijke economie, regionale economie en vervoerseconomie.

Van oudsher is het onderzoek van Ruimtelijke Economie Groningen sterk georiënteerd op beleidsgericht en toegepast kwantitatief-economisch onderzoek voor de drie Noordelijke provincies. De toenemende internationalisatie van het bedrijfsleven en de versnelling van de economische integratie binnen de EU hebben tot gevolg dat een bestudering van ruimtelijk economische vraagstukken enkel vanuit een nationaal perspectief niet langer zinvol is. Vanaf het begin van de jaren negentig is het onderzoek van Ruimtelijke Economie Groningen in toenemende mate vanuit een Europees perspectief opgezet.
Laatst gewijzigd:19 februari 2018 13:46