Skip to ContentSkip to Navigation
Research Ruimtelijke Economie Groningen

Organisatie

Organisatie Ruimtelijke Economie Groningen

Ruimtelijke Economie Groningen verricht onderzoek op het terrein van de ruimtelijke economie, regionale economie en vervoerseconomie.

Van oudsher is het onderzoek van Ruimtelijke Economie Groningen sterk georiënteerd op beleidsgericht en toegepast kwantitatief-economisch onderzoek voor de drie Noordelijke provincies. De internationalisatie van het bedrijfsleven en de economische integratie binnen de EU hebben echter tot gevolg dat een bestudering van ruimtelijk economische vraagstukken enkel vanuit een nationaal perspectief niet langer zinvol is. Vanaf het begin van de jaren negentig is het onderzoek van Ruimtelijke Economie Groningen in toenemende mate vanuit een Europees perspectief opgezet.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 10:19