Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Research GRIP Pharmaceutical Biology Research

Aanvraag in Casimir pilot programma gehonoreerd voor samenwerking tussen Farmaceutische Biologie en IMEnz Bioengineering

In september 2004 is er een pilot programma voor de nieuwe subsidieregeling Casimir gelanceerd. Het doel van deze subsidieregeling is het bevorderen van de mobiliteit van onderzoekers tussen universiteiten en bedrijven en het verbeteren van het imago van het beroep beta-onderzoeker. Alleen loonkosten worden gesubsidieerd. Van de 17 projectvoorstellen die zijn gehonoreerd komen er 3 uit Groningen, één daarvan is dus de samenwerking tussen Farmaceutische Biologie en IMEnz Bioengineering. Dit project, getiteld “Application of new developments in the production of pharmaceutical important proteins”, is het enige project dat in de “life science”-hoek valt. In het project zullen nieuwe procedures voor industriële productie van farmaceutische eiwitten ontwikkeld worden.

De subsidie is op persoonlijke titel aangevraagd door FaBio-onderzoekster Lidia Westers. Om de subsidieregeling te promoten is een foto van haar op het lab gebruikt op een poster.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2012 09:50