Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Research GRIP Pharmaceutical Biology News

Geautomatiseerde ontwerpmethode voor eiwitten succesvol in zoektocht naar medicijn tegen kanker.

TRAIL is een eiwit dat wordt gezien als een veelbelovend potentieel geneesmiddel tegen kanker. Als TRAIL bindt aan de receptoren DR4 of DR5 aan de buitenkant van een kankercel, wordt een biologisch proces in gang gezet dat eindigt in het spontaan afsterven van die cel (apoptose)...
Laatst gewijzigd:11 oktober 2012 09:50