Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Research GRIP Pharmaceutical Biology News

Farmaceutisch onderzoek is sterk en innovatief

Het farmaceutisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen is van hoge kwaliteit en heeft een sterk innovatief karakter, wordt internationaal zeer gewaardeerd en heeft een hoge maatschappelijke relevantie.

Dat is de conclusie van de beoordelingscommissie van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Deze commissie bestond uit toponderzoekers uit de VS, Groot-Brittanië, Frankrijk, Denemarken en Duitsland. Voorzitter was prof. dr. E.J. Ruitenberg van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2012 09:50