Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Research Pediatrics
University Medical Center Groningen

PhD degree: Willemijn van Rijt

25 October 2021

Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency and population newborn screening

Connecting the dots

  • Promotie: W.J. van Rijt
  • Wanneer: 25 oktober 2021
  • Aanvang: 14:30
  • Promotors: dr. T.G.J. (Terry) Derks, prof. dr. F.J. (Francjan) van Spronsen, prof. dr. J.L.K. van Hove
  • Copromotor: dr. M.R. (Rebecca) Heiner-Fokkema
  • Waar: Academiegebouw RUG
  • Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG
Last modified:26 October 2021 08.47 a.m.

More news