Skip to ContentSkip to Navigation
Research Pediatrics
University Medical Center Groningen

Martijn Rutten received the NVH basal Young Hepatologist Award

09 september 2021
Award
Award

De basale Young Hepatologist Award is bedoeld voor de beste basaal wetenschappelijke publicatie. Voorwaarde is dat de onderzoekers lid zijn van de NVH en het onderwerp van de publicatie betrekking heeft op de lever in de breedste zins des woord. Een goede wetenschappelijke publicatie is vaak een beloning van een lange weg van goed onderzoek en komt niet vanzelf. Vele maanden onderzoek, hard werken, en een beetje geluk komen er aan te pas om van dat ene manuscript een toppublicatie te maken. De NVH heeft als doelstelling dat het het wetenschappelijk werk dat door haar leden wordt verricht te bevorderen. Wij vinden het erg belangrijk dat goed Nederlands leveronderzoek haar weg vindt in de wetenschappelijke topbladen. Wij willen die inspanning speciaal erkennen en belonen. Daarom zijn met ingang van 2009 twee prijzen ingesteld. Deze prijzen zijn bedoeld voor onderzoekers die nog niet gepromoveerd zijn en postdocs in de eerste 2 jaar na hun promotie.

De Young Hepatologist Award bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van € 500,-. De prijzen worden in het voorjaar uitgereikt tijdens de Digestive Disease Days van de NVGE.

Lees meer: https://www.hepatologie.org/research/subsidies-en-prijzen/young-hepatologist-awards/

BKZ intranet interview met Martijn Rutten: https://umcgonline.sharepoint.com/sites/Beatrixkinderziekenhuis2/SitePages/Martijn.aspx?from=DigestNotification&e=rIRL1Ijbi06OvwZc-P5qag&at=9

Laatst gewijzigd:01 oktober 2021 08:08

Meer nieuws