Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Research Pediatrics
University Medical Center Groningen

Hoge sterfte onder leverpatiëntjes toont belang van levende donatie

07 June 2018
Cover:LiverTransplant
Cover:LiverTransplant

Twintig procent van de patiëntjes jonger dan zes maanden met de zeldzame leverziekte galgangatresie en ernstige leverbeschadiging die tussen 2001 en 2014 op de wachtlijst voor een levertransplantatie stonden, overleed voor een geschikte donorlever beschikbaar was. Dat blijkt uit onderzoek van kinderarts Hubert van der Doef van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij publiceert hierover in het wetenschappelijk tijdschrift Liver Transplantation. Zijn onderzoek onderstreept het belang van levende donatie. Bij deze relatief nieuwe ingreep staat een gezond persoon, vaak een ouder, een deel van de lever af dat wordt getransplanteerd bij het kind.

Editorial

UMCG/RUG:Persbericht

Last modified:07 January 2020 10.32 a.m.

More news