Skip to ContentSkip to Navigation
Research Pediatrics
University Medical Center Groningen

New key publication:Malnutrition-associated liver steatosis and ATP depletion is caused by peroxisomal and mitochondrial dysfunction.

03 December 2016
Abstract
Abstract

Ernstig ondervoede kinderen in ontwikkelingslanden overlijden vaak alsnog nadat ze al zijn opgenomen in een hervoedingsprogramma volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hun lever is zo erg beschadigd dat ze de gespecialiseerde voeding niet kunnen verwerken.

lees meer in :

Last modified:13 January 2017 2.50 p.m.

More news