Skip to ContentSkip to Navigation
Public Engagement Public Engagement Seed fund

The winners: 1st call Public Engagement Seed Fund

Interested in which projects for funding Public Engegament activities were the lucky winners to be drawn randomly?

Brenda Mathijssen - De Podkist

Brenda Mathijssen, Faculty for Theology and Religious Studies

Met behulp van de Seed Funding van het Public Engagement fonds maken we een podcastserie waarin we in gesprek gaan met uitvaartprofessionals over de omgang met de dood in Nederland en over de zin van het werken in de uitvaartbranche. Luchtig, met de nodige humor en diepgang. Wat drijft een uitvaartverzorger? Hoe is het om in een crematorium te werken? Wat kan er beter in de hedendaagse uitvaartpraktijk? Elke aflevering bezoeken we een bijzondere locatie en nemen we samen met gasten een kijkje achter de schermen: van kistenwerkplaats tot kerk. Ook beantwoorden we vragen van luisteraars: Hoe groot is de kans om levend begraven te worden? Heb je echt een kist nodig voor een crematie? En is het niet heel triest, dat werken in de uitvaart?

Voor de serie werken we samen met uitvaartprofessionals door heel Nederland. Naar verwachting is de serie dit najaar te beluisteren op de gangbare podcast platforms, zoals Spotify and Itunes. Behalve dat de serie verbonden is met het lopende onderzoeksproject naar natuurbegraven in Nederland, gefinancierd door NWO, markeert de podcastserie een begin van een nieuwe onderzoeksproject naar zingeving en werken in de uitvaartbranche, dat samen met Master studenten Werk en Zingeving komend academisch jaar van start gaat.

Marina Roos - Student, Stadjer en Sociologie

Marina Roos, Faculty of Behavioural and Social Sciences

Steeds vaker leiden complexe, maatschappelijke vraagstukken tot heftige discussies en onenigheid over de feiten. Dit vraagt om (aanstaande) sociologen die op heldere en zinvolle wijze de dialoog met burgers aan kunnen gaan en de kloof verkleinen tussen de academische wereld en de samenleving. Het is dus van belang dat sociologiestudenten naast goede onderzoeksvaardigheden ook goede wetenschapscommunicatievaardigheden beheersen.

In dit project werken sociologiestudenten en Stadjers samen aan onderzoek naar urgente maatschappelijke vraagstukken. Zij gaan met elkaar in gesprek over maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen die hen bezighouden en zorgen baren. Op basis hiervan stellen studenten en Stadjers samen een interessante onderzoeksvraag op. Vervolgens voeren studenten het onderzoek uit en betrekken de Stadjers hierbij door meermaals met hen in gesprek te gaan over de aanpak, reeds opgedane inzichten en uitkomsten. Op het afsluitende symposium presenteren studenten hun onderzoek in een explainer, gevolgd door een tweerichtings Q&A met de Stadjers.

Het doel is dat studenten en Stadjers kennismaken en van elkaar leren: studenten leren hoe zij wetenschappelijke kennis en inzichten voor een breed publiek toegankelijk kunnen maken en leren zich te verantwoorden richting het publiek, wat bijdraagt aan kennisoverdracht en vertrouwen in de wetenschap. Stadjers krijgen een kijkje in de wetenschappelijke keuken en zien hun interesses en zorgen vertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek wat hun betrokkenheid bij de wetenschap en de impact van de uitkomsten vergroot.

Laura Postma - Wetenschappelijk onderzoek voor jongeren door jongeren:

Laura Postma, University Medical Center Groningen (UMCG)

Data wordt bijna altijd voor volwassen onderzoekers geïnterpreteerd, zelfs wanneer het gaat om data afkomstig van jongeren en dat is gek want jongeren kunnen waardevolle en unieke inzichten leveren. Daarom betrekken wij dertien praktisch opgeleide jongeren bij het analyseren van interviews. De jongeren krijgen een actieve rol in het analyseren en interpreteren van kwalitatieve interviewdata. Tijdens dit project staat wederzijds voordeel centraal. Het onderzoeksteam leert samenwerken met praktisch opgeleide jongeren en includeert hun waardevolle perspectief. De jongeren leren een adviserende rol aan te nemen en te samenwerken met andere zorgprofessionals. De eerste groepsbijeenkomsten zijn al geweest en de enorme inzet van de jongeren hebben vruchten afgeworpen.

Mijntje ten Brummelaar - Book-proposal ‘Working with LGBTQIA+ youth in the child welfare system’

Mijntje ten Brummelaar, Faculty of Behavioural and Social Sciences, together with Mónica Lopez Lopez, Rodrigo Gonzalez Alvarez, Leo Wieldraaijer-Vincent, Kevin van Mierlo and Gabriela Jothar Martinez

In 2021, we published the open access book with the University of Groningen Press ‘Working with LGBTQIA+ youth in the child welfare system’.

This book was one of the outcomes of the Audre project, a participatory research project in which young people, researchers, practitioners and students worked together to gain further insights into the experiences of LGBTQIA+ youth in the child welfare system in the Netherlands. With help of the Public Engagement Seed Fund we are able to convert the book 'working with LGBTQIA+ youth in the child welfare system' into an easily accessible book for Dutch queer youth and youth in contact with the child welfare system.

Last modified:19 September 2023 10.54 a.m.