Skip to ContentSkip to Navigation
Research Integrated Research on Energy, Environment and Society | IREES News

Windmolens in de achtertuin en zonneparken voor de deur, maar het grote geld gaat naar projectontwikkelaars en China. Aan de worsteling van Groningen met de energietransitie komt voorlopig geen einde | DVHN longread

31 May 2021

De energietransitie in Groningen verloopt moeizaam. Wind- en zonneparken leiden bijna steevast tot gemor bij omwonenden. Die weerstand overvalt de overheid, die krampachtig zoekt naar steun voor duurzame energie. „Iedereen worstelt ermee.”

Van der Waal, die in maart is gepromoveerd op een onderzoek naar de rol van lokale energiecollectieven, stelt dat een klankbordgroep niet per se betekent dat het proces eerlijker is. Je zet bewoners in zo’n groep met vertegenwoordigers van een projectontwikkelaar en anderen die, bijvoorbeeld vanuit een gemeente, daar fulltime aan werken. Een bewoner moet proberen dat allemaal bij te houden in de avonduren. Dan is de kans aanwezig dat die onder de tafel wordt gepraat. Echte participatie is meer dan een groep bij elkaar brengen en een beetje aanhoren wat mensen te zeggen hebben en wat hun voorkeuren zijn. En daar vervolgens mee doen wat minimaal aanvaardbaar is.

Esther van der Waal (foto: Jaspar Moulijn)
Esther van der Waal (foto: Jaspar Moulijn)
Last modified:31 May 2021 10.58 a.m.

More news