Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

Stad en Esch (2012-2015)

“Kans- en creativiteitsgericht denken en leren in het vmbo”


Advies


Van 2012 tot 2015 zijn we betrokken geweest bij het project ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren’ op regionale scholengemeenschap Stad & Esch (Meppel). Deze scholengemeenschap wilde met dit drie jaar durende project bijdragen aan “Het beter benutten en ontwikkelen van de talenten en competenties van Zuidwest-Drentse jongeren door creativiteit en kennisvakken in het beroepsonderwijs met elkaar te verbinden (in doorlopende vmbo-mbo-leerlijnen).” De school deed dat door het ontwikkelen van thematische (cultuur-)onderwijsprojecten voor vmbo-klassen.

Stad & Esch heeft de leerstoel Cultuur en Cognitie benaderd om kwalitatief evaluatieonderzoek uit te voeren naar de kwaliteiten van het ontwikkelde onderwijs en naar de opbrengsten van de uitvoering van dit onderwijs.

Daarnaast zijn we betrokken geweest bij de voorbereiding en het ontwerpproces van het projectonderwijs. Het doel hiervan was het verduidelijken van het theoretisch kader van ‘Cultuur in de Spiegel’ voor de betrokken docenten, en het bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het project.

In het tweede schooljaar van het project zijn onze werkzaamheden meer verschoven van het evaluatieonderzoek richting het ondersteunen en adviseren van de bij het project betrokken docenten.

Dit onderzoek in opdracht van Stad & Esch gaf ons de mogelijkheid verder te werken aan het ontwikkelen van betrouwbare evaluatiemethodes voor cultuuronderwijs.

Dit project werd gefinancierd door Het Platform Beroepsonderwijs .

2015. Anne Sasbrink. Kans- en creativiteitsgericht denken en leren op Stad & Esch

Laatst gewijzigd:05 maart 2019 14:41