Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

Omgaan met Verschil: 7 lezingen

7 lezingen over de structuur van cultuur. Door Barend van Heusden
Lezingen

Na een inleiding over de verschillende manieren waarop cultuur bestudeerd wordt, staat eerst de evolutie van en naar cultuur centraal. Achtereenvolgens gaat het over bewustzijn, verbeelding, taal en denken. Hierna bestuderen we de structuur van cultuur in de geschiedenis, in de kunst en in de hedendaagse tijd, in het licht van onze evolutie. De lezingen vormen een geheel, maar kunnen ook afzonderlijk bezocht worden. Na afloop is er ruimte voor discussie.

5 april

1.       De studie van cultuur

Een inleiding in de geesteswetenschappeljke context van een theorie van cultuur.

12 april

2.       Ervaring en tekens

Over de menselijke ervaring wordt wel gezegd dat zij intentioneel is, en dat dit samenhangt met het feit dat de mens een ´animal symbolicum´ is, een dier dat tekens gebruikt. Maar wat zijn tekens? Deze vraag zet ons op het spoor van een evolutionaire theorie van cultuur.

19 april

3.       Evolutie naar cultuur

Welke eigenschappen moet een cognitief systeem hebben om verschil te ervaren? Hoe kon het vermogen om tekens te gebruiken ontstaan?

26 april

4.       Evolutie van cultuur

Welke fases kunnen we onderscheiden in de ontwikkeling van de menselijke cognitie en cultuur? Hoe hangen deze fases samen met de ontwikkeling van nieuwe technologien?

10 mei

5.       Geschiedenis van cultuur

Ook in de geschiedenis van de cultuur werkt de onderliggende cognitieve structuur van cultuur door. Vandaag bespreken we wat daarvan de consequenties zijn. Hoe vrij zijn wij, of hoe zijn wij vrij?

17 mei

6.       Kunst en Cultuur

Kunst is van alle tijden en culturen. In de cultuur heeft kunst een heel specifieke functie, het verbeeldt het bewustzijn. Aan de hand van kunst kunnen we ingaan op twee aspecten van cultuur, zelfbewustzijn en verbeelding.

24 mei

7.       Hedendaagse cultuur

Wat hebben we aan een theorie van cultuur als het gaat om hedendaagse ontwikkelingen? In deze laatste lezing gaan we in op het inzicht en het houvast dat een theorie van cultuur kan bieden.

Toegang gratis.

Plaats van handeling is de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen .

Tijd: van half 8 tot half 10 ‘s avonds.

Meer informatie: e.van.es@rug.nl, of 050 363 7363.

Laatst gewijzigd:27 maart 2019 11:41