Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

Kwaliteit in het vmbo (2013-2015)

Wereldverhalen voor Amsterdam Nieuw-West. Project van stichting de Meervaart en het Wereldtheater


Onderzoek


We monitorden het onderwijs dat ontwikkeld werd in het project “Wereldverhalen”.

Over het project: “Het wereldtheater en Stichting de Meervaart ontwikkelen een doorgaande leerlijn wereldverhalen voor het vmbo. In het programma wordt de rijkdom belicht van de verteltradities van de diverse culturele bevolkingsgroepen die woonachtig zijn in Nieuw West. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen vaardigheden om hun eigen, hedendaagse vertelvormen te ontdekken, te verdiepen en vorm te geven in verschillende media. Het project is gericht op alle leerwegen, in het kunstvak drama, CKV en Nederlands”.

De monitoring door de onderzoeksgroep Cultuuronderwijs werd uitgevoerd vanuit het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel en was gericht op lesmateriaal (bijvoorbeeld lesbrieven, opdrachten, etc.), mogelijk aangevuld met interviews met leerkrachten.

We waren in de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 betrokken bij dit project en schreven aan het eind van elk schooljaar een rapportage voor de opdrachtgever, waarin naast een analyse van de ontwikkelde lessen ook inhoudelijke adviezen voor mogelijke aanscherping en verbetering van het project werden gegeven.

Dit project werd gefinancierd door het FCP en het Cultuurfonds in de Regeling stimulering cultuureducatie in het VMBO.

2015. Anne Sasbrink. Wereldverhalen voor Nieuw –West, monitoringsrapportage 2013-2015

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 08:19