Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

Hedendaagse dans voor het vmbo (2016-)

Het ICK (Internationaal Choreografisch Kunstencentrum) Amsterdam en stichting De Meervaart ontwikkelen en voeren samen het project ‘Hedendaagse dans op het VMBO’ uit. In dit project ontwikkelen zij een leerlijn hedendaagse dans voor de eerste twee leerjaren van het vmbo. Er worden in schooljaar 2015-2016 twee, en in schooljaar 2016-2017 drie projectweken uitgevoerd met leerlingen van het Wellantcollege (Sloten). De leerlijn die ontwikkeld wordt krijgt vorm in één lesweek in leerjaar 1 en één lesweek in leerjaar twee.

De monitoring door de RUG bestaat uit een analyse van het projectplan en de verslagen van bijeenkomsten van het kernteam binnen dit project. Daarnaast worden ook het beschikbare lesmateriaal, de instructies voor uitvoerend docenten en de verwerkingslessen geanalyseerd.

Laatst gewijzigd:22 januari 2019 16:23