Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

Denken, Voelen, Doen (2011-2012)

Onderzoek naar een methode voor kwalitatieve evaluatie van cultuuronderwijs


Onderzoek


In 2011-2012 is in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar een methode voor het kwalitatief evalueren van cultuuronderwijs.

Doel van het onderzoek was enerzijds een goede methode te ontwikkelen om de effecten van cultuuronderwijs te onderzoeken en anderzijds de effecten van dit specifieke programma in Rotterdam te evalueren. Op basis van de resultaten van het onderzoek Cultuur in de spiegel is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een methode om de resultaten van cultuuronderwijs te onderzoeken en een kwalitatieve analyse van de eigenschappen van specifieke cultuuronderwijsprogramma's te maken, om daarmee cultuuronderwijs te kunnen monitoren, evalueren en beoordelen.

De kern van deze evaluatiemethode is een panel van experts op het gebied van cultuuronderwijs, waarmee op verschillende momenten de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van leerlingen besproken wordt. Dit gebeurt naar aanleiding van het proces en de producten van leerlingen en aan de hand van een op het theoretisch kader gebaseerde gespreksleidraad.

In dit onderzoek zijn ook veel lesobservaties gedaan en zijn interviews met leerkrachten afgenomen, om de kwaliteiten van het in het kader van ‘Denken, Voelen, Doen’ gefinancierde onderwijs in beeld te brengen.

Naast de genoemde gespreksleidraad vormen ook een kijkwijzer voor lesobservaties en een onderwerpenlijst voor een interview met betrokken (vak-)leerkrachten onderdeel van de methode.

Het onderzoek heeft niet zozeer tot doel individuele leerlingen te beoordelen, maar op klas-niveau een indicatie te geven van de bijdrage van specifieke lessen cultuuronderwijs aan de ontwikkeling van leerlingen in deze klas.

Laatst gewijzigd:05 maart 2019 14:26