Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs was een meerjarig projectonderzoek dat is uitgevoerd door de leerstoel Cultuur en Cognitie en het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), in samenwerking met 14 pilotscholen voor primair en voortgezet onderwijs. Het project werd gefinancierd door het VSBfonds, het ministerie van OCW, Fonds 21 (voorheen het SNS REAAL Fonds) en het Fonds voor Cultuurparticipatie.  Het was voor het eerst dat er in Nederland een grootschalig wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. In Vlaanderen is in mei 2012 eenzelfde onderzoeksproject van start gegaan, dat in 2016 werd afgerond.

In maart 2014 is in het kader van Cultuur in de Spiegel Nederland het Leerplankader Cultuur in de Spiegel in de Praktijk, gemaakt door het SLO, gepresenteerd. De wetenschappelijke onderzoeken binnen dit project zijn, of worden binnenkort, afgerond. Het proefschrift van Theisje van Dorsten, Mirrors in the Making (leeftijdsgroep 4-10 jaar) is verdedigd in oktober 2015. De proefschriften van Welmoed Ekster (leeftijdsgroep 10-14 jaar) en Emiel Copini (14-18 jaar) worden verwacht in de loop van 2016.

Zwarte Boekje Cultuur in de Spiegel

Leerplankader Cultuur in de Spiegel in de Praktijk

Laatst gewijzigd:19 januari 2023 12:32