Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

CMK Groningen: EVI (2015-)

Van 2015 tot 2017 is de vakgroep Cultuur en Cognitie betrokken bij de ‘moneva’ (monitoring en evaluatie) van het landelijke cultuuronderwijsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit, in Groningen uitgevoerd door Kunst & Cultuur (Assen). Deelnemende scholen voor primair onderwijs in de provincie Groningen (238 van in totaal 298) werken gedurende dit programma aan de borging van cultuurvakken in het eigen curriculum.

Bij de evaluatie van dit programma maken we gebruik van het voor CMK Drenthe ontwikkelde evaluatie-instrument EVI, dat door alle deelnemende scholen wordt ingevuld. Inmiddels is er een nulmeting verricht, en is er een vooronderzoek verschenen, waarin de doelstellingen van CMK Groningen nader worden toegelicht. In het najaar van 2016 wordt het onderzoek met daarin de EVI-resultaten gepresenteerd.

Laatst gewijzigd:05 maart 2019 14:16