Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Research GRIP News and activities Agenda

PhD defence J.H.G. (Joep) Scholl

When:Tu 15-03-2022 12:45 - 13:45
Where:Academy Building

Statistische modellen brengen nieuwe bijwerkingen in kaart

Als een geneesmiddel op de markt komt is het uitgebreid getest, maar zijn nog niet alle bijwerkingen bekend. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners en patiënten hun bijwerkingen melden. Instanties zoals het Bijwerkingencentrum Lareb kunnen deze gegevens vervolgens analyseren, maar het is voor deze partijen soms lastig om te bepalen wat een potentieel gevaarlijke bijwerking is en wat slechts toeval. In dit proefschrift onderzoekt Scholl daarom verschillende statistische methoden om onbekende bijwerkingen beter in kaart te brengen.

Scholl ontwikkelde een model dat gebruikt kan worden om mogelijke veiligheidssignalen te prioriteren. Dit model geeft aan welke signalen het eerst onderzocht moeten worden, zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Scholl vond verder dat laagdrempelig gerapporteerde meldingen die in grote aantallen voorkomen de statistische analyse soms kunnen verstoren.

Tot slot onderzocht Scholl of de zogenoemde latentietijd, de tijd tussen het nemen van een verdacht geneesmiddel en het optreden van klachten, een goede parameter zou kunnen zijn voor het ontdekken van nieuwe bijwerkingen. Dit bleek voorlopig nog niet het geval. Deze resultaten dragen volgens de promovendus bij aan een betere en efficiëntere analyse van bijwerkingen.

Curriculum Vitae

Joep Scholl (1975) studeerde Medische Biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Epidemiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij deed zijn promotieonderzoek bij het GRIP instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is werkzaam als wetenschappelijk beoordelaar bij het bijwerkingscentrum Lareb. De titel van zijn proefschrift luidt: “Signal detection in pharmacovigilance: time for a new era?”

Promotores Prof.dr. E.P. van Puienbroek and Prof.dr. E. Hak

printView this page in: Nederlands