Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekESRIG - Energy and Sustainability Research Institute GroningenBasiseenheid Geo-EnergyWie zijn wij?

Basiseenheid Geo-Energy

De Geo-Energy groep heeft als onderzoeksdoel het optimaliseren van winning van fossiele brandstoffen en het zoeken naar nieuwe, duurzame energiebronnen die de aarde ons kan bieden.

Ons onderzoek concentreert zich rond de volgende onderwerpen:

  • Voorkomens en winbaarheid van “unconventional gas”
  • Ondergrondse opslag van CO2
  • Aardwarmte
  • Ruimtelijke ordening van de ondergrond

Ons onderzoek richt zich voornamelijk op Nederland met haar afnemende gas reserves maar toenemende bevolkingsdichtheid en energiebehoefte. Het is waarschijnlijk dat naast de bekende conventionele gasvelden zoals Slochteren er een zeker potentieel aan “unconventional gas’ (gas uit schalies of uit steenkoollagen) aanwezig is, maar het is nog onbekend of het potentieel voldoende is om economisch aantrekkelijk te kunnen zijn. Dit vergt niet alleen geologisch onderzoek maar ook ontwikkeling van winningstechnieken met een acceptabel ruimtegebruik aan het oppervlak. In geval van succes kan de bestaande gas-infrastructuur zo optimaal mogelijk gebruikt worden en zelfs een nieuwe levensfase binnentreden. In het traject naar duurzame energie is veilige ondergrondse opslag van broeikasgassen (bv CO2) van belang. Onderzoek naar het lange-termijn gedrag van reservoir- en deklaag-gesteentes na injectie is locatie-specifiek en noodzakelijk om garanties tegen lekken te kunnen geven. Hiervoor zullen langdurige experimenten met super-critisch CO2 worden uitgevoerd.

Ontwikkeling van nieuwe energiebronnen in de ondiepe geosfeer zoals geothermie, warmte/koude opslag en electrolyse bij zoet/zout water overgangen de mogelijkheid om ook in Nederland op duurzame wijze in de energiebehoefte te voorzien. Hierbij gaat hetweliswaar om bekende processen, maar het kern-vraagstuk voor onderzoek is hoe het gebruik kan worden opgeschaald naar niveau’s die economisch aantrekkelijk zijn.

Tenslotte zal aardwetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd om vragen rond duurzaam gebruik en belasting van ondergrond bij energiewinning en opslag van stoffen te kunnen beantwoorden.

De Geo-Energy groep werkt nauw samen met TNO, HanzeHogeschool en het bedrijfsleven, waar ook een belangrijk deel van haar financiering verkregen wordt.

Seismische representatie van een zout-diapier in de Noordzee
Seismische representatie van een zout-diapier in de Noordzee
Laatst gewijzigd:24 januari 2018 09:47
printView this page in: English