Skip to ContentSkip to Navigation
Research ESRIG - Energy and Sustainability Research Institute Groningen News

DvhN: ‘Onnodig dat aanleg van zonneparken stagneert’

14 februari 2019

Als het elektriciteitsnetwerk slimmer wordt benut, hoeft gebrek aan capaciteit geen belemmering te zijn voor de aanleg van nieuwe zonneparken.

De hoge kosten voor de netverzwaring waarvoor de belastingbetaler opdraait, kunnen mogelijk worden voorkomen. Dat betoogt Sándor Kruse, student energie- en milieuwetenschappen en technische bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een afstudeerscriptie. Het probleem is volgens hem dat netbeheerders Tennet (landelijk) en Enexis (regionaal) moeten zorgen voor een aansluiting waarvan de capaciteit even groot is als die van de zonneparken. De politiek zou die verplichting kritisch moeten bekijken, vindt de student na een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor het capaciteitsprobleem. ,,Netverzwaring is erg duur en kan jaren duren”, zegt Kruse > lees verder bij de bron: DVHN.nl.

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 10:41

Meer nieuws