Skip to ContentSkip to Navigation
Research ESRIG - Energy and Sustainability Research Institute Groningen News

Jaar tot jaar variaties in Arctische neerslag nemen sterk toe | Richard Bintanja

13 februari 2020

Recent onderzoek laat zien dat er gemiddeld genomen meer neerslag zal gaan vallen in het Noordpoolgebied vanwege de klimaatopwarming; eerst vooral sneeuw en bij verdere opwarming regen. In een nieuw artikel van RUG-klimaatonderzoeker prof. dr. Richard Bintanja samen met collega’s van het KNMI, Wageningen University and Research en de TU Delft dat op 12 februari 2020 in Science Advances is gepubliceerd, blijkt dat ook de jaar tot jaar variaties sterk zullen toenemen, en dat deze toename bovendien een heel andere reden heeft dan de gemiddelde stijging in Arctische neerslag.

Jaar tot jaar fluctuaties zijn van groot belang voor extremen in weer en klimaat, en dus voor de gevolgen van klimaatverandering. Een bijzonder nat/droog/koud of warm jaar heeft doorgaans veel verstrekkender gevolgen dan een aantal opeenvolgende 'gewone' jaren. In het Noordpoolgebied zijn alle klimaatveranderingen, dus ook die in variabiliteit, veel groter dan in de rest van de wereld, waarbij de mogelijke gevolgen hiervan in zowel de Arctic als in de gematigde breedtes voelbaar zullen zijn.

Vochttransport

Het onderzoek toont op basis van de nieuwste klimaatmodellen aan dat toekomstige fluctuaties in neerslag zeer sterk zullen toenemen, en dat dit wordt veroorzaakt door het atmosferisch vochttransport naar het Noordpoolgebied. Dit is in sterke tegenstelling tot de toename in de gemiddelde neerslag, die vooral het gevolg is van toegenomen verdamping en zee-ijsafname in de Arctic zelf. Opvallend genoeg worden veranderingen in de gemiddelde neerslag dus bepaald door lokale processen in het Noordpoolgebied, terwijl de toename in de fluctuaties via atmosferische processen vanuit lagere breedtes wordt aangedreven.

Meer en nattere jaren

Richard Bintanja: “Op basis van deze opvallende resultaten concluderen wij dat de natte jaren in het Noordpoolgebied in de toekomst veel natter zullen worden. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de gemiddelde stijging in de neerslag, maar vooral ook door de sterke toename in de jaar tot jaar variaties.”
Overigens zijn de toekomstige veranderingen in klimaatvariabiliteit minder zeker dan die in het gemiddelde klimaat. “Hoewel in nagenoeg alle klimaatmodellen de neerslagvariabiliteit in het Arctische gebied toeneemt, is de mate waarin dat gebeurt sterk modelafhankelijk.”

Figuur 1: Veranderingen in de vochtbudgettermen (neerslag, verdamping, atmosferisch vochttransport door 70°N) in de het Arctische gebied (70-90N). A) Gemiddelde waarden, B) Jaar tot jaar variaties.
Figuur 1: Veranderingen in de vochtbudgettermen (neerslag, verdamping, atmosferisch vochttransport door 70°N) in de het Arctische gebied (70-90N). A) Gemiddelde waarden, B) Jaar tot jaar variaties.

Noot voor de pers:

Referentie: R. Bintanja, K. van der Wiel, E. C. van der Linden, J. Reusen, L. Bogerd, F. Krikken, F. M. Selten , Strong future increases in Arctic precipitation variability linked to poleward moisture transport. Science Advances, 6, eaax6869.

Neem voor meer informatie contact op met: Prof. dr. R. (Richard) Bintanja, r.bintanja rug.nl. Energy and Sustainability Research Institute Groningen, ESRIG.

Laatst gewijzigd:13 februari 2020 10:58

Meer nieuws

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...

 • 04 maart 2024

  Een plantaardige sensor

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...