Skip to ContentSkip to Navigation
Research ESRIG - Energy and Sustainability Research Institute Groningen News

Tijdschrift De Ingenieur: Is E10-brandstof echt beter voor het Milieu?| Sanderine Nonhebel

11 november 2019

---- news item only available in Dutch ----

Sinds begin oktober zijn tankhouders verplicht om ook E10-benzine aan te bieden. De kans is dus groot dat uit de pomp waar u voorheen Euro 95 tankte, nu een nieuw soort brandstof stroomt, met een hoger gehalte aan bio-ethanol. Dat heet duurzamer te zijn, maar klopt dat wel?

Bio-ethanol is een alcoholsoort die wordt geproduceerd uit plantaardige (rest)producten: suiker, mais en tarwe. Waar in de al langer gangbare E5-brandstof maximaal 5 procent bio-ethanol wordt bijgemengd, komt bij E10 tot het dubbele uit plantaardige bron. Dat maakt de brandstofmix minder vervuilend en duurzamer, is het idee. Maar hoe duurzaam is bio-ethanol echt en hoeveel winst behalen we door een beetje extra door onze autobrandstof te mengen?

De overheid is er duidelijk over: bio-ethanol helpt bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. ‘De bijdrage aan de reductie van broeikasgasemissies van E10 is hoger dan die van E5’, aldus een recente verklaring in de Staatscourant.

Ook de brancheorganisatie van brandstofhandelaren NOVE is enthousiast. ‘Alsof 250.000 huishoudens in één klap CO2-neutraal worden gemaakt’, zegt directeur Erik de Vries. Hoogleraar Sanderine Nonhebel maakt echter een heel andere berekening. Ze is als milieukundige verbonden aan de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Uit fossiele benzine komt evenveel en precies dezelfde CO2 vrij als uit bio-ethanol’, zegt ze. Maar omdat het energiegehalte van benzine iets hoger is, is de uitstoot per kilometer met E10 zelfs wat groter dan die van benzine waaraan geen biobrandstof is toegevoegd.

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van De Ingenieur.

Laatst gewijzigd:19 juli 2022 16:36

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.