Skip to ContentSkip to Navigation
Research ESRIG - Energy and Sustainability Research Institute Groningen News

RUG-promovendus Franke van der Molen winnaar van Waddenacademieprijs 2017

24 oktober 2017

Op donderdag 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ in Lauwersoog uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017 uitgereikt aan dr. Franke van der Molen voor zijn proefschrift ‘Governing Knowledge’. Van der Molen promoveerde op 13 januari 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt momenteel als postdoc Responsible Research and Innovation in Nijmegen.

De Waddenacademie reikt met ingang van 2009 de Waddenacademieprijster waarde van 5.000 euro uit voor het beste wadden gerelateerde proefschrift. Met het instellen van de Waddenacademieprijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. In 2009 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt aan dr. Isabel Smallegange voor haar proefschrift over het foerageergedrag van de strandkrab. In 2011 won dr. Jan Post met zijn onderzoek naar blue energy en in 2015 was dr. Allert Bijleveld de prijswinnaar met zijn proefschrift over kanoeten.

Wadden
Wadden

De jury* van de Waddenacademieprijs 2017 was unaniem in haar vaststelling dat dr. Franke van der Molen erin is geslaagd om een proefschrift te schrijven dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk uitermate relevant is.
Het proefschrift ‘Governing Knowledge’ behelst onderzoek naar één van de lastigste vraagstukken in het Waddenzee-beleid, namelijk hoe beleidsrelevante kennis kan worden geproduceerd in een context van tegengestelde belangen en tegengestelde visies op natuur en milieu. De geslaagde aanpak van het proefschrift is gebaseerd op een zorgvuldige selectie van drie spraakmakende cases in het waddengebied, te weten de mosseltransitie, de vaarrecreatie en de ecologische effecten van zandsuppleties. In het proefschrift worden concrete voorstellen gedaan hoe met tegenstellingen in het natuur- en milieubeleid kan worden omgegaan en hoe samenwerking tussen de verschillende belangengroepen, inclusief de overheid, kan worden gerealiseerd.

Franke’s proefschrift Governing Knowledge; understanding the interplay between knowledge and coastal governance is opgenomen in het overzicht wadden gerelateerde proefschriften van de Waddenacademie.

*De jury van de Waddenacademieprijs 2017 bestond uit:

 • prof. Jos Bazelmans, hoofd afdeling Archeologie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;
 • prof. Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht;
 • prof. Jack Middelburg, hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht;
 • dr. Hessel Speelman, portefeuillehouder geowetenschap Waddenacademie, voorzitter van de jury.
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 16:19

Meer nieuws

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.

 • 29 april 2024

  Sensor met gevoel

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...