Skip to ContentSkip to Navigation
Research ENTEG News overview

RUG en Noordelijk bedrijfsleven werken aan de slimme industrie van de toekomst

10 June 2015

De Rijksuniversiteit Groningen en het Noordelijke bedrijfsleven slaan de handen verder ineen om de slimme product-creatie en dienstverlening (smart industries) van de toekomst de ontwerpen. In overleg met het bedrijfsleven heeft de RUG een onderzoeksagenda (academische roadmap) opgesteld die meer samenhang moet brengen in de verschillende samenwerkingsverbanden die er nu al zijn tussen universiteit en bedrijfsleven.

De academische roadmap presenteert thema’s rond lopend en toekomstig onderzoek op het gebied van smart industries. De samenwerking kent een integratie van de nieuwste ontwikkelingen in bedrijfskunde en economie en de engineering- en natuurwetenschappen . Daarnaast biedt de agenda mogelijkheden voor verdere samenwerking met andere onderzoeksrichtingen in sociale wetenschappen, informatica en andere onderzoeksgebieden die kunnen helpen bij het verder versterken van het smart-industrie profiel.

Stimuleren werkgelegenheid Noord-Nederland

Smart industry biedt kansen voor stimulering van de Noord-Nederlandse werkgelegenheid. De RUG wil studenten inspireren door in verschillende Master onderwijsprogramma’s aandacht te besteden het thema Smart Industries zoals binnen Industrial Engineering and Management, Supply Chain Management, Technology and Operations Management en Computer Science.

Alles draait om digitalisering

In Smart Industries draait alles om digitalisering: producten worden intelligent, processen moeten ‘zichzelf corrigeren’. Alle spelers uit de maak- en dienstverlenende industrie (consumenten, bedrijven, toeleveranciers) worden via het Internet of Things aan elkaar gekoppeld en gaan continu informatie delen. De RUG ziet hierbij onderzoeksuitdagingen op het gebied van business innovatie, geavanceerde productie- en logistieke processen (zelfregulerend en gecontroleerd in real-time), behendige vraag-gestuurde productie en dienstverlening (maatwerk door efficiënte processen die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden) en geïntegreerde intelligentie (ontwerp en toepassing van cyber-fysica en het Internet of Things).

Meer samenhang in samenwerking

Jacquelien Scherpen, hoogleraar Discrete Technologie en Productie Automatisering en directeur van het Engineering and Technology institute Groningen van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en Iris Vis, hoogleraar industrial engineering aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde) zijn de trekkers van de academische roadmap. Als RUG en dan in deze context de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Econmomie en Bedrijfskunde, onderhouden we veel en belangrijke contacten met het bedrijfsleven. We nemen bijvoorbeeld deel aan het consortium High Tech Systems and Materials (HTSM Noord-Nederland) waarin Philips, SRON, Astron, Fokker en heel veel MKB bedrijven zijn verenigd, we zijn aangesloten bij het innovatiecluster Drachten en participeren binnen de topsector logistiek. Met de academische agenda geven we die samenwerking nu meer samenhang.

Rob Karsmakers van Philips Drachten vult aan: ‘Wij zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de academisch agenda rondom Smart Industries en waarderen het enorm dat de Rijksuniversiteit Groningen zo goed aansluiting bij het bedrijfsleven zoekt.’

Philips levert bijzonder hoogleraar

De samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit heeft er onder andere toe geleid dat Jan Post, Philips Consumer Lifestyle Drachten vanaf juni 2015 is benoemd als honorair hoogleraar Digital fabrication binnen het Engineering and Technology Institute Groningen (RUG). Hij is trekker van het landelijk HTSM thema manufacturing en mechatronics en een van de initiatiefnemers van de roadmap.

Academische roadmap

De academische roadmap omvat verschillende onderzoeksthema’s die rond 4 clusters zijn samengevat:

·         business innovatie: technologische innovaties gaan hand in hand met veranderingen in business modellen. Voor smart industries neemt de RUG het initiatief om nieuwe strategische business modellen te ontwikkelen.

·         geavanceerde productieprocessen: robuust, zelfregulerend en geregeld in real-time. Deze geavanceerde productieprocessen dienen te worden ontwikkeld, geoptimaliseerd, geproduceerd en geïmplementeerd binnen productie- en dienstverlenende omgevingen.

·         behendige vraag-gestuurde productie: technologische innovaties maken het mogelijk maatwerk te leveren door efficiënte processen die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en een verscheidenheid van producten en diensten. Nieuwe methoden en technieken worden ontwikkeld voor de efficiënte creatie van een breed scala aan producten en diensten. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om de tijd die nodig is voor een effectief product- en procesontwerp te reduceren. Geheel in samenhang hiermee, wordt de veranderende rol van de beroepsbevolking bestudeerd.

·         geïntegreerde intelligentie: innovatieve producten, diensten en productieprocessen resulteren en vereisen grote hoeveelheden data. Centraal staan de uitdagingen hoe deze gegevens goed kunnen worden beheerd en ingezet? In het licht van technologische en business uitdagingen ligt de focus van onderzoek op het ontwerp en toepassing van cyber-fysica en het Internet of Things.

Smart Industry centraal tijdens live uitzending op 10 juni

Tijdens de live uitzending ‘Go Smart Industry Talks’ op 10 juni 2015, georganiseerd door de Kamer van Koophandel, staat Smart Industry centraal. Het is een webinar en start om 20.30 uur en is vanuit huis live te volgen via pc of tablet. U wordt meegenomen in de wereld die in een razend tempo verandert. Smart Industry heeft vergaande gevolgen voor de wijze van produceren, de verdienmodellen en het samenwerken in ketens en netwerken.

Een van de sprekers is Jacquelien Scherpen, hoogleraar discrete technologie en productie automatisering. Verder lezen en aanmelden: www.kvk.nl/smartindustry

Meer informatie

Prof. dr. ir. J.M.A. Scherpen, directeur ENTEG, j.m.a.scherpen@rug.nl, +31503638791,

Prof. dr. I.F.A. Vis, Operations, directeur masteropleidingen Supply Chain Management en Technology and Operations Managent, i.f.a.vis@rug.nl +31503637491

Last modified:28 November 2016 12.34 p.m.

More news

 • 12 May 2022

  KNAW appoints two UG professors as members

  The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) has appointed Professor Maria Loi and Professor Dirk Slotboom from the Faculty of Science and Engineering as members of the Academy.

 • 15 March 2022

  Vici grants for three UG researchers

  The Dutch Research Council (NWO) has awarded three Vici grants, worth €1.5 million each, to three UG researchers. Prof. J.W Romeijn, Prof. S. Hoekstra, Prof. K.I. Caputi can use this money to develop an innovative line of research and to set up...

 • 20 December 2021

  Enthusiastic convert preaches sustainable business

  Reaching out to sustainable business owners is what Gjalt de Jong is all about. He sees the University as a director of innovation. An independent arbiter who can expedite the shift to a circular economy. To this end, he first needed to change...