Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekESRIG - Energy and Sustainability Research Institute GroningenBasiseenheid Energie en Milieukunde (IVEM)

Basiseenheid Energie en Milieukunde (IVEM)

Het IVEM wil met haar onderzoek bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid en milieukwaliteit.

Ons onderzoek concentreert zich rond de volgende onderwerpen:

  • Analyse van systemen van natuurlijke hulpbronnen
  • Modellering van ruimte en tijd aspecten van duurzame ontwikkeling

Natuurlijke hulpbronnen als energie, grondstoffen, water en land zijn noodzakelijk om te voorzien in de persoonlijke en maatschappelijke behoeften. Deze hulpbronnen zijn schaars in kwantitatief ofwel kwalitatief opzicht. Het gebruik ervan brengt vervuiling met zich mee en tast levensondersteunende milieufuncties aan....meer informatie.

printView this page in: English