Skip to ContentSkip to Navigation
Research Kenniscentrum Samenwerking in de mondzorg
University Medical Center Groningen

Samenwerken in de mondzorg

De opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde binnen het UMCG zijn bij de start in 1995 nadrukkelijk gecombineerd. De gedachte was en is dat het zinvol is om al tijdens de opleiding te leren samen werken. Hoewel al lang tandartsen met andere beroepsbeoefenaren samenwerken (assistenten, tandtechnici, maar ook mondhygiënisten) luidde dit toch een nieuwe ontwikkeling in. Voorheen was samenwerken vooral een zaak van het ondersteunen van het klinische werk van de tandarts. Nu werd en wordt gestreefd naar samenwerking in het klinische werk. Het begrip teamconcept werd geïntroduceerd wat staat voor ‘samen werken in de zorg voor de patiënt’.

In de afgelopen 10 jaar heeft dat teamconcept een grote vlucht genomen: zo’n 30% van de praktijken is als samenwerking te betitelen. Tegelijk is er een enorm grote variatie in de omvang, doelen en werkwijzen van de praktijken. Er zijn praktijken van 2 tandartsen met enkele assistenten en een mondhygiënist, maar ook praktijken met 40 personeelsleden.

Opvallend is dat bij de samenwerking vooral de taakverschuiving veel zo niet alle aandacht kreeg en krijgt. Om tot samenwerking te komen in de zorg van de patiënt, moeten anderen dan tandartsen immers klinische handelingen verrichten. Die verschuiving vindt plaats onder de benamingen van taakverschuiving en taakherschikking. De vragen hierbij zijn: ‘wie mag wat doen onder welke voorwaarde’, en ‘is de tandarts altijd de centrale zorgverlener (regisseur) of hebben andere beroepsbeoefenaren een eigen positie’?

Bij dit alles zijn er heel verschillende doelen voor de samenwerking. Sommigen streven naar kwaliteit(sverbetering), andere naar een hoge productie. De overheid lijkt vooral te kijken naar de taakherschikking en demogelijkheden van kostenbeperking.

Het teamconcept is dus geen eenduidig concept, waarbij nog veel ontwikkeling plaats vindt. Er is weinig onderzoek gedaan naar de effecten van samenwerken in de mondzorg en de beste wijze dit vorm te geven. Daarom is er ook weinig publieke informatie in wetenschappelijke tijdschriften. Er is wel een grote hoeveelheid rapporten en beschrijvingen, die vooralsnog het beste op het gebied van de literatuur leveren.

Om deze literatuur beschikbaar te maken is dit documentatie-/kenniscentrum ingesteld. Hier zal voortdurend informatie downloadbaar beschikbaar worden gemaakt. Ook zal via links naar andere bronnen worden verwezen. De informatie zal steeds in de context worden geplaatst van overige bekende kennis. Dat geschiedt door een korte indicatie van ieder stuk informatie.

Laatst gewijzigd:06 juni 2018 11:01