Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Religious Studies

Centre for Religious Studies

Religion matters in society. The Centre for Religious Studies (CRS) operates with the vision that religion plays a central role in societies around the world. “Religion” can only be studied and understood as being embedded in “culture”. This context and the interaction with other cultural and societal elements—such as law, politics, science, art, philosophy, and economy—give “religion” its meaning and cultural place. The study of religion thus requires a multidisciplinary approach. That is why the CRS combines theories and methods of the humanities, social sciences and even science & technology.

Blog 'The Religion Factor'

  • 30 May 2022

    Troost 

    Een inspirerende avond waar Michael Ignatieff vertelde hoe mensen door de eeuwen heen troost vonden, en hoe deze bronnen ook hem inspireren. De kern van zijn betoog echter deze avond, is het besef dat -hoezeer deze bronnen ook behulpzaam kunnen zijn in...

  • 18 May 2022

    Aandacht voor zin, vraagt om oogbeweging

    Zorg voor zingeving -of ook levensbeschouwing- hoort steeds vaker tot het takenpakket van heel diverse professionals. Al langer zien we dat binnen zorg en (primair en voortgezet) onderwijs, maar ook daarbuiten. Waar het nog wat aan ontbreekt, zijn heldere...

More blog entries