Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Publications Books

Jan Mayen

.
.

In augustus 2014 werd met de Zr. Ms. Zeeland een expeditie ondernomen naar het eiland Jan Mayen dan 400 jaar gelden door walvisvaarders is ontdekt. Het eiland ligt midden in de Noord-Atlantische Oceaan en heeft een vulkanische oorsprong. Na de ontdekking begonnen Nederlandse walvisvaarders in de wateren om het eiland op walvissen te jagen. Het walvisspek kookten ze op het eiland tot traan. Eenmaal bleven zeven walvisvaarders op het eiland achter om er te overwinteren. Alle zeven kwamen daarbij om en werden op het eiland begraven. In 1930 plaatste de bemanning van de Hr. Ms. Nautilus op verzoek van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap er een gedenksteen om deze overwinteraars te eren.

Het doel van de Jan Mayen-expeditie was om de bemanning van de Zeeland te trainen onder Arctische omstandigheden te werken end e meegekomen mariniers in staat te stellen de hoogste berg van het eiland te beklimmen. Bovendien werd het idee opgevat de gedenksteen op te knappen en onderzoekers uit diverse vakgebieden de gelegenheid te beiden om op Jan Mayen wetenschappelijk onderzoek te doen. Zo gingen Nederlandse biologie, geologen, geografen, archeologen en milieukundigen met de Koninklijke Marine naar dit Arctische eiland. Dit boek doet verslag van de expeditie en geeft inzicht in de eerste onderzoeksresultaten.

Prijs: € 20,-

Verzendkosten:

Nederland € 3,00 / Buiten Nederland € 10,00

Voor bestelling stuur een mail naar: arctisch rug.nl

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:20